Hoewel je het gesprek over het levenseinde uit de weg kunt gaan, kun je de dood niet ontlopen. Documentaires kunnen confronterend zijn, schrijnend en pijnlijk - maar ook hoopvol of inspirerend. 2Doc.nl zette de beste docu's en artikelen over het levenseinde op een rij.

Sterven en het levenseinde

In gesprek over docu's en de dood

Documentaires kunnen op creatieve manieren levenseindes, sterfprocessen en de dood in beeld brengen. Ze verbreden onze blik, en laten ons zien hoe het óók kan: afscheid nemen van het leven. Hoe zijn de beelden die we ervan te zien krijgen van invloed op onze opvattingen over het sterven? 2Doc.nl sprak erover met verschillende mensen.

Zeven docu's over sterven

De dood is doodgewoon. En toch is de dood voor velen een ongemakkelijk onderwerp. De dood gaat vaak gepaard met veel verdriet en kan naast intens ook mooi zijn. Geen enkel levenseinde is hetzelfde. 2Doc.nl zet de mooiste, ontroerendste, aangrijpendste, doodgewoonste en eerlijkste documentaires over het sterven op een rij.

Zelfgekozen levenseindes en euthanasie

Interviews over euthanasie

Euthansie en zelfbeschikking - zelf het einde in de hand houden. Er zijn veel documentaires gemaakt over euthanasie. 2Doc.nl sprak met regisseurs en personages over de filmprocessen van deze docu's.

Twaalf aangrijpende docu's over zelfgekozen levenseindes

Over euthanasie en zelbeschikking zijn veel belangrijke films gemaakt, die vaak een grote maatschappelijke impact hadden. Deze docu's veranderden de manier waarop men aankeek tegen euthanasie. Neem bijvoorbeeld 'Dood op verzoek' (1994), waar zelfs het Vaticaan zich mee bemoeide.

Rouw en verlies

In gesprek over rouw en verlies

Praten over rouw is vaak niet makkelijk. Soms kan het maken van een film houvast geven voor diegene die met groot verlies te maken krijgen. 2Doc.nl sprak met makers die een persoonlijke film maakte over hun rouw.

Twaalf docu's over omgaan met verlies