2Doc:

De strijd om het einde

KRO-NCRV

Nederland was het allereerste land ter wereld dat een euthanasiewet invoerde. De discussie over euthanasie is echter nooit gestopt.

Aan de hand van uniek archiefmateriaal en gesprekken met vele betrokkenen laat de film de dilemma's en de controverses rond de totstandkoming van de euthanasiewet zien. Het startpunt is de zaak Postma in 1973. De enorme verontwaardiging over de vervolging van een arts die haar moeder euthanasie verleende was de opmaat tot de invoering van de wet, bijna dertig jaar later.

Ongekend openhartig vertellen politici, artsen, juristen en betrokkenen hun verhaal. Zoals activiste Klazien Sybrandy-Alberda, de allereerste voorvechtster van vrijwillige euthanasie. En hoofdrolspelers in roemruchte rechtszaken als die van huisarts Schoonheim, psychiater Chabot en Edward Brongersma, die belangrijke keerpunten markeren op weg naar de euthanasiewet. Over de angst van artsen, de nood en het lijden van gewone mensen en juristen en rechters die de politiek de weg wijzen.

Initiatiefnemers en voorstanders komen aan het woord, zoals oud-politica Elida Wessel-Tuinstra en Roger van Boxtel van D66, die met Els Borst betrokken waren bij de indiening van het definitieve wetsvoorstel in 1999. Maar ook toenmalige tegenstanders als Bas van der Vlies (SGP) en Ruud Lubbers (CDA) blikken terug. Ook na de invoering van de euthanasiewet zorgen spraakmakende euthanasiegevallen en rechtszaken voor een aanscherping van de praktijk. Niet alleen waar het gaat om fysiek lijden, maar ook bij uitzichtloos psychisch lijden en voltooid leven.

De discussie over euthanasie is nooit gestopt en gaat tot op de dag van vandaag door. De documentaire is een fascinerende reconstructie van de totstandkoming van de euthanasiewetgeving in ons land en geeft op treffende wijze de actuele ontwikkelingen weer.

Regie: Nan Rosens

Aangrijpende documentaires over euthanasie