2Doc.nl is het grootste documentaireplatform van Nederland. Naast een indrukwekkende hoeveelheid documentaires, ontdek je hier de verhalen achter films die ook lineair te zien zijn bij de NPO. Kijk documentaires, duik in het archief, laat je inspireren door kijktips van de redactie, of bezoek Makers van Morgen, de plek voor debuterend talent.

Context creatie
2Doc.nl geeft uitgebreide context bij de documentairefilms die door de publieke omroep worden uitgezonden. Dit gebeurt door middel van:

1. Meer informatie over de films, makers en/of bijbehorende aanleiding
2. Interviewprogramma’s
3. Ontsluiting archief
4. Kijktips

Samenwerking met alle omroepen
2Doc.nl is een plussite van en voor alle omroepen dus wij streven ernaar zo veel en zo goed mogelijk samen te werken met de omroepen. Naast het aanbod via de website streeft 2Doc.nl er naar om de contextproducties in samenwerking met alle omroepen in te tekenen bij het nieuw te vormen themakanaal voor cultuur en documentaires.

2Doc op NPO 2
Elke week worden documentaires uitgezonden op NPO 2 onder de naam 2Doc: inspirerende verhalen in het hier en nu die de kijker als het ware 'meebeleeft'. Op 2Doc.nl kijk je nieuwe documentaires en het rijke archief online on demand.

Documentairetips? Volg 2Doc.nl

Meer informatie