Human Doc

Checkpoint Molenhoeve

HUMAN

In Veendam langs een afgelegen veenkanaal richt oud-Unifiller Bert Nanninga (UN-missie Libanon 1979) met zijn eigen geld een veteranen-inloophuis op.

Samen met andere oud-militairen wordt een vervallen pand gerestaureerd en een replica gebouwd van een checkpoint uit de oorlog in Libanon, waar tijdens de oorlog veel tijd werd doorgebracht. Onder het motto "vijf minuten werken, kwartier pauze",  werken ze toe naar de officiële opening van De Molenhoeve.

Sinds 1945 heeft Nederland aan vele buitenlandse missies deelgenomen. Op dit moment telt Nederland 140.000 veteranen, deels nog in actieve dienst. In Oost-Groningen wonen naar schatting 1100 veteranen. Psychische problemen maken het niet gemakkelijk voor de oudgedienden en door gebrek aan gedeelde ervaring kunnen familie en vrienden niet altijd als klankbord dienen. In Checkpoint Molenhoeve kijken, naast Bert, Peter Weterholt, Eertwijn de Groot (alledrie Libanon-veteranen), Koert Inderwisch (Bosnië Herzegovina ) en Sergeant der 1e klasse Gerard Mollenhorst (Irak, Iran, Afghanistan en de Balkan) terug op hun missies. Bij sommigen openbaarden de problemen zich pas na tien jaar. Ze vertellen hoe zij weer greep proberen te krijgen op hun leven.

Koert: "Als ze mij nou de keuze zouden stellen: wil je de dienst weer in? Dan ga ik niet nadenken, dan trek ik het pak zo weer aan."

Ondanks de psychische problemen die zij nu ondervinden ervaren zij de diensttijd toch ook als positief. Ze verlangen zelfs naar de saamhorigheid en vriendschap die zij toen ondervonden. Met De Molenhoeve hopen zij weer met de mannen onder elkaar te kunnen zijn en hun oorlogservaringen met elkaar te delen.

Regisseur: Dorothée Forma