Human Doc

Eén van de jongens

HUMAN

Sinds anderhalf jaar is Martine Hulsman de humanistisch geestelijk verzorger van 42 Pantserinfanterie Bataljon der Limburgse Jagers. Op de kazerne in Oirschot, maar ook daarbuiten, is zij dag en nacht operationeel om haar militairen bij te staan bij calamiteiten binnen 'het bedrijf' en ook bij persoonlijke problemen.

Martine merkt regelmatig dat het voor een militair een grote stap is om met haar te praten. De pijnlijke ervaringen van het bataljon in Afghanistan hebben ertoe geleid dat binnen alle rangen van het leger men van de noodzaak van een 'gv-er' inmiddels doordrongen is. "Als wij de poort uitgaan om te vechten gaat de geestelijk verzorger niet mee, maar het is met name belangrijk dat ze er staat als we terugkomen." zegt Overste Marc Jacops van het bataljon Limburgse Jagers. Zelf 'spart' hij graag met Martine omdat zij buiten de hierarchieke structuur staat maar weet wat er bij de jongens speelt. Martine Hulsman volgde haar opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze schreef haar scriptie over het doden van een vijand en hoe een militair dat verwerkt. Een gevoelig onderwerp waar militairen zelden over praten en zeker niet met burgers.

Programmamaker Dorothée Forma brengt het dagelijks werk van Hulsman in beeld, onder anderen tijdens een oefening in Zuid-Duitsland en tijdens een gv-les aan jonge soldaten op de kazerne in Oirschot. Steevast staat Hulsman 's maandags om half acht tussen de jongens op appèl. Met de baret twee cm boven de wenkbrauwen, alle ritsen dicht en de kisten gepoetst.

Regisseur: Dorothée Forma