Holland Doc

Mijn kaart van Afrika ligt in Europa

VPRO

De Duitse rijkskanselier Otto van Bismarck is verantwoordelijk voor de huidige staatkundige indeling op het Afrikaanse continent. In de negentiende eeuw zei hij "Mijn kaart van Afrika ligt in Europa".

De ordening van Afrika kwam tot stand tijdens de Koloniale Conferentie in Berlijn (1884-1885), die Bismarck bijeen had geroepen om Afrika onder de belangstellende Europese naties te verdelen. Hiermee wilde hij op het oude continent de rust herstellen, die ernstig was verstoord door de Pruissische zege tijdens de Frans-Pruissische oorlog van 1870. Ook Duitsland kreeg daarbij koloniën toebedeeld. Eén ervan werd Duits Zuidwest Afrika, dat dertig jaar later tijdens de Eerste Wereldoorlog door toedoen van de geallieerden alweer verloren ging. Toch slaagden de Duitse koloniale machthebbers erin om tijdens die korte periode de eerste genocide aan te richten van de twintigste eeuw.

Een documentaire van Hans Keller in samenwerking met de Leidse historicus dr. H.L. Wesseling.