Heb je een documentaireplan voor NPO 2 of NPO 3? Lees hier welke omroepen je kunt benaderen en hoe de documentaire-redacties van deze omroepen zichzelf profileren. Heb je al een afgeronde documentaire gemaakt? Onderaan vind je informatie over de aankoopafdeling van de NPO.

BNNVARA

BNNVARA maakt maatschappelijk betrokken en journalistiek documentaires voor een breed publiek. We hebben speciale interesse voor onderwerpen waarin kijkers zich kunnen herkennen en hoofdpersonen waarmee ze zich kunnen identificeren. In de meeste gevallen is dat een Nederlands onderwerp of een Nederlandse hoofdpersoon. Ook documentaires die het maatschappelijk debat op gang brengen, belangrijke onderwerpen agenderen of jongerenthema’s belichten hebben onze bijzondere aandacht.

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: sjoerd.van.den.broek@bnnvara.nl

VPRO

VPRO documentaires zoeken letterlijk en figuurlijk de grenzen op en willen de wereld zowel duiden, tonen als laten ervaren. Kritisch en met open vizier, want het eindoordeel is uiteindelijk altijd aan de kijker.

De films werpen een nieuw perspectief op Nederland en de wereld en bieden nuance en verdieping in het maatschappelijk debat. Ze vertellen via de lotgevallen en drijfveren van mensen iets over de grote vragen in de hedendaagse maatschappij. Eerder karakter gedreven dan onderwerp gedreven. Documentaires met een sterk verhaal en filmische kwaliteit, gemonteerd in het ritme van televisie. Vrijzinnigheid, innovatie, vormexperiment en strategische internationale co-productie zijn de prioriteit.

Hoofd Documentaire / Eindredactie 2Doc, series en Teledoc: Barbara Truyen
Eindredactie 2Doc en series: Hans Simonse

Eindredactie shorts en webdocs: Karen van Dijk
Eindredactie Teledoc Campus en algemene redactie: Petra Vermeulen

Senior producer: Brigit Dopheide
Assistent producer: Rik Aarts

Contactgegevens:
VPRO Documentaire, Postbus 11, 1200 JC Hilversum, 088-2058 911/ e-mailadres docs@vpro.nl
t.a.v. P. Vermeulen: voor vragen, reacties en voorstellen voor 2Doc-documentaires (max. één A4)

HUMAN

Hoe worden we een beter mens? Hoe worden we een betere samenleving? Human onderscheidt zich met voornamelijk in Nederland spelende actueel-urgente documentaires, gericht op persoonlijke en maatschappelijke impact. Daarbij richt HUMAN als apirant-omroep zich naast documentaires voor 2Doc zich in het bijzonder op de ontwikkeling van verhalende documentaire-series en webdocs.

In de documentaires van HUMAN zien we hoe in het alledaagse leven mensen de onzekerheden van het bestaan te lijf gaan. Weerbaar en veerkrachtig proberen zij vorm te geven aan hun deelname aan de samenleving. Mensen die geconfronteerd worden met persoonlijke en maatschappelijke dilemma’s. Veelal gaat het om burgers die actief participeren in de samenleving en daarvoor het nodige moeten overwinnen. Gekozen wordt voor arena’s waarin de kernwaarden van HUMAN onder spanning staan: zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, tolerantie, empathie, rechtvaardigheid en levenskunst. In de meeste gevallen worden deze processen over een lange periode gevolgd. In toenemende mate concentreert HUMAN zich op een beperkt aantal overkoepelende thema’s zoals sociale armoede, actief burgerschap, menswaardige zorg, identiteit.

Een crossmediale aanpak inclusief een impactstrategie maakt onderdeel uit van ieder project. HUMAN is een netwerkorganisatie en maakt in belangrijke mate gebruik van de kennis, die in het humanistische en daarmee verwante maatschappelijke netwerk voorhanden is. De vertoningen, debatten en onderwijsprojecten die na uitzending worden georganiseerd, zorgen voor een aantoonbare versterking van de maatschappelijke impact. De crossmediale strategie wordt ontwikkeld in samenwerking met HUMANS online-redactie.

“Verhalen zijn in staat ons deelgenoot te maken van ervaringen die doorgaans, letterlijk en figuurlijk, ver van ons bed liggen. We raken betrokken bij de personages door met ze mee te leven, maar kunnen tegelijkertijd, belangeloos als we zijn, zonder vooringenomenheid naar hen kijken. En omdat er ook geen druk tot handelen is - het is immers maar een verhaal - kunnen we als toeschouwers de tijd nemen om te reflecteren op de omstandigheden en de emoties die worden opgeroepen. Verhalen appelleren tegelijkertijd aan onze empathie én aan onze distantie. Ze geven ons volop de gelegenheid onze morele percepties te 'oefenen'. Zo dragen verhalen bij aan het verwerven van inzicht en zelfkennis.” - Martha Nussbaum

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: pers@human.nl

EO

De drie onderscheiden documentairelabels van de EO streven naar de hoogst mogelijke cinematografische kwaliteit voor urgente en relevante verhalen, die mensen in beweging brengen.

EO-docs zoekt haar onderwerpen in een 3-tal velden: mensen in nood, duurzaamheid/milieu en geloof/geloofsgenoten. De onderwerpen worden benaderd vanuit een ‘dichtbij mensen’ perspectief waarbij het onderwerp “bevraagd/onderzocht” wordt op christelijke thema’s als (naasten-)liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid.

IKONdocs wil bruggen bouwen tussen christenen, mensen met andere religies en niet-gelovigen met creatieve documentaires over hedendaagse sociale en morele kwesties. IKONdocs films analyseren en stellen vragen bij ontwikkelingen op het gebied van culturele en religieuze diversiteit, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, en morele implicaties van technische ontwikkelingen.

Jdoc focust op het Jodendom in de breedste zin: cultureel, historisch en religieus. Rode draad daarbij vormt de bijdrage van Joden aan de ontwikkeling van de samenleving.

Contactgegevens EO: eodocs@eo.nl

NTR

De NTR heeft een lange traditie op het gebied van documentaires met een specialisatie in kunstdocumentaires en auteursdocumentaires over maatschappelijke thema’s. Daarnaast ontwikkelen wij innovatieve en interactieve kunstdocumentaires. De pijlers van de NTR zijn: informatie (journalistiek), cultuur, jeugd, educatie (wetenschap en geschiedenis) en diversiteit. Die vertalen zich in binnen de documentaires in de volgende titels:

Het Uur van de Wolf

Al sinds 1995 vaste titel voor kunstdocumentaires. Van de 22 uitzendingen per jaar zijn 12 Nederlandse coproducties met de focus op Nederlandse kunstenaars en daarnaast buitenlandse aankopen over internationale kopstukken uit elke denkbare kunstdiscipline. De nadruk ligt daarbij op de kunstenaar, niet op de kunst zelf. Denk aan titels als VogelparadijsJanine en Dancer. Ook is er ruimte voor andere vormen zoals de cinematografische essay zoals Instant Dreams.

2Doc, themadocumentaires en series op NPO2

Per jaar gemiddeld vier auteursdocumentaires (De keuze van mijn vader) en incidenteel urgente films over actuele maatschappelijke thema’s (Levenseindekliniek, Moederliefde) en series (Het Nieuwe Rijksmuseum).

3Doc

Muziekdocumentaires voor een jonger publiek en eigentijdse documentaires over actuele maatschappelijke thema’s (bv. VleesverlangenOasis – Supersonic).

Daarnaast participeren we in samenwerkingsverbanden tussen fondsen en omroepen zoals:

Teledoc

Lange maatschappelijke documentaires voor een breed publiek. (0,03 seconde, Satudarah – One Blood, Naziha’s Lente, Garage 2.0)

Teledoc Campus

Korte documentaires door talentvolle jonge makers met ruimte voor experiment (Sinterklaas bestaat, Een film ofzo, De spelende mens)

Kids & docs

Jeugddocumentaires in het kader van het gelijknamige project (Ninnoc).

Interactieve documentaires en innovatieve online projecten

Naast televisie richten we ons online op interactieve documentaires. De eerste twee gingen over Jheronimus Bosch (https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/) en Escher (https://escher.ntr.nl/nl/ ).

Ook andere innovatie van het genre vinden we belangrijk. Dat heeft zich de afgelopen jaren vertaald in diverse online projecten zoals de animatieserie Nettiquette en een online challenge en een aftertalk bij Vleesverlangen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden van webdocumentaires.

Op Teledoc na, reserveren we bij alle titels ruimte voor nieuw talent in verschillende stadia van hun ontwikkeling. Heb je een mooi plan waarvan je denkt dat het bij de NTR past?

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: marloes.blokker@ntr.nl

AVROTROS

AVROTROS is een onafhankelijke en maatschappelijk betrokken omroep die Nederland verrijkt en verbindt. AVROTROS wil innovatieve en kwalitatief hoogwaardige programma's maken die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Een van de idealen die AVROTROS nastreeft is het stimuleren van de kunst- en cultuurbeleving in Nederland. In dat kader past de documentaire-rubriek Close Up (sinds 1994 wekelijks bij de NPO te zien) waarin wij documentaires uitzenden over kunstenaars uit binnen- en buitenland. Close Up documentaires kenmerken zich door een goed verteld verhaal en zijn filmisch van hoogwaardige kwaliteit.

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: closeup@avrotros.nl

KRO-NCRV

De documentaire afdeling van KRO-NCRV komt voort uit Dokument, de documentaire rubriek van de NCRV die sinds 1990 sociaalmaatschappelijke documentaires uitzendt bij de publieke omroep. We programmeren documentaires met urgente onderwerpen binnen de Nederlandse landsgrenzen (55-90 min), jeugddocumentaires (15 min), Teledocs (70-90 min) en Teledoc Campus (25 min). Je kent ons misschien van Het beste voor Kees, A Family Affair, The Origin of Trouble, Nu Verandert Er Langzaam Iets en TURN!. We zoeken makers die ons vanuit een eigen kijk op de wereld verrassen met nieuwe documentaire vertelvormen. Een maatschappelijke documentaire moet iets onthullen wat we nog niet weten.

Heb je een documentaireplan dat zich afspeelt in de Nederlandse samenleving met een verrassende inhoud en vorm, maar nog geen producent? Vind er een via onder andere producentenalliantie.nl en stuur samen je filmvoorstel in naar: 2doc@kro-ncrv.nl 

WNL

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: programmavoorstellen@wnl.nl

Ik wil een afgeronde documentaire aanbieden

Heb jij al een afgeronde documentaire gemaakt en wil je kijken of er interesse is bij een van de publieke omroepen? Neem dan contact op met de afdeling aankoop van de VPRO. Deze afdeling beoordeelt of jouw documentaire bij de VPRO of een van de andere omroepen past.

Stuur de informatie over jouw film inclusief een zichtlink naar: aankoopdocumentaires@vpro.nl