Heb je een documentaireplan voor NPO 2 of NPO 3? Lees hier welke omroepen je kunt benaderen en hoe de documentaire-redacties zichzelf profileren. Heb je al een afgeronde documentaire gemaakt? Onderaan vind je informatie over de aankoopafdeling van de NPO en 'Makers van Morgen', het platform voor debuterend documentairetalent.

BNNVARA

BNNVARA maakt maatschappelijk betrokken en journalistiek documentaires voor een breed publiek. We hebben speciale interesse voor onderwerpen waarin kijkers zich kunnen herkennen en hoofdpersonen waarmee ze zich kunnen identificeren. In de meeste gevallen is dat een Nederlands onderwerp of een Nederlandse hoofdpersoon. Ook documentaires die het maatschappelijk debat op gang brengen, belangrijke onderwerpen agenderen of jongerenthema’s belichten hebben onze bijzondere aandacht.

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: docuplan@bnnvara.nl

VPRO

VPRO wil een thuis zijn voor creatieve en eigenzinnige documentairemakers. De redactie heeft extra veel oog en waardering voor makers met een sterk filmisch idee, bijzondere blik en een verhouding tot de werkelijkheid die ons verontrust, ongemakkelijk maakt of de status quo overhoopgooit.

De documentaire is een genre dat vertrekt vanuit een filmisch idee, een perspectief. Een documentairemaker durft werkelijkheid naar zijn of haar hand te zetten. Daarmee is iedere vorm, hoe radicaal ook, het overwegen waard. Het ligt immers in het verlengde van het filmische idee. Een documentaire streeft er niet alleen naar een sterke vertelling te zijn maar wil ook er een ervaring bieden. Bij de VPRO zoeken we naar documentaires die letterlijk en figuurlijk de grenzen opzoeken. Films die kritisch en verontrustend zijn, de status quo van het genre uitdagen door vernieuwend te zijn, een nieuw perspectief bieden op een permanent veranderende wereld.

Hoofd Documentaire / Eindredactie 2Doc, series en Teledoc: Interim
Eindredactie 2Doc kort, webdocseries en talentontwikkeling: Interim
Eindredactie internationale coproducties: Barbara Truyen
Algemene redactie en eindredactie Teledoc Campus: Petra Vermeulen
Senior producer: Brigit Dopheide
Producer: Mathijs Jorritsma
Assistent producer: Rik Aarts

Contactgegevens:
Filmplannen kun je sturen naar docs@vpro.nl t.a.v. Petra Vermeulen.

Idee voor een jeugddocumentaire? Ga naar de oproep van VPRO Jeugd.

HUMAN

Hoe worden we een beter mens? Hoe worden we een betere samenleving? Human onderscheidt zich met voornamelijk in Nederland spelende actueel-urgente documentaires, gericht op persoonlijke en maatschappelijke impact. Daarbij richt HUMAN als apirant-omroep zich naast documentaires voor 2Doc zich in het bijzonder op de ontwikkeling van verhalende documentaire-series en webdocs.

In de documentaires van HUMAN zien we hoe in het alledaagse leven mensen de onzekerheden van het bestaan te lijf gaan. Weerbaar en veerkrachtig proberen zij vorm te geven aan hun deelname aan de samenleving. Mensen die geconfronteerd worden met persoonlijke en maatschappelijke dilemma’s. Veelal gaat het om burgers die actief participeren in de samenleving en daarvoor het nodige moeten overwinnen. Gekozen wordt voor arena’s waarin de kernwaarden van HUMAN onder spanning staan: zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, tolerantie, empathie, rechtvaardigheid en levenskunst. In de meeste gevallen worden deze processen over een lange periode gevolgd. In toenemende mate concentreert HUMAN zich op een beperkt aantal overkoepelende thema’s zoals sociale armoede, actief burgerschap, menswaardige zorg, identiteit.

Een crossmediale aanpak inclusief een impactstrategie maakt onderdeel uit van ieder project. HUMAN is een netwerkorganisatie en maakt in belangrijke mate gebruik van de kennis, die in het humanistische en daarmee verwante maatschappelijke netwerk voorhanden is. De vertoningen, debatten en onderwijsprojecten die na uitzending worden georganiseerd, zorgen voor een aantoonbare versterking van de maatschappelijke impact. De crossmediale strategie wordt ontwikkeld in samenwerking met HUMANS online-redactie.

“Verhalen zijn in staat ons deelgenoot te maken van ervaringen die doorgaans, letterlijk en figuurlijk, ver van ons bed liggen. We raken betrokken bij de personages door met ze mee te leven, maar kunnen tegelijkertijd, belangeloos als we zijn, zonder vooringenomenheid naar hen kijken. En omdat er ook geen druk tot handelen is - het is immers maar een verhaal - kunnen we als toeschouwers de tijd nemen om te reflecteren op de omstandigheden en de emoties die worden opgeroepen. Verhalen appelleren tegelijkertijd aan onze empathie én aan onze distantie. Ze geven ons volop de gelegenheid onze morele percepties te 'oefenen'. Zo dragen verhalen bij aan het verwerven van inzicht en zelfkennis.” - Martha Nussbaum

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: programmavoorstel@human.nl

KRO-NCRV

De documentaire afdeling van KRO-NCRV komt voort uit Dokument, de documentaire rubriek van de NCRV die sinds 1990 sociaalmaatschappelijke documentaires uitzendt bij de publieke omroep. We programmeren documentaires met urgente onderwerpen binnen de Nederlandse landsgrenzen (55-90 min), jeugddocumentaires (15 min), Teledocs (70-90 min) en Teledoc Campus (25 min). Je kent ons misschien van Het beste voor Kees, A Family Affair, The Origin of Trouble, Nu Verandert Er Langzaam Iets en TURN!. We zoeken makers die ons vanuit een eigen kijk op de wereld verrassen met nieuwe documentaire vertelvormen. Een maatschappelijke documentaire moet iets onthullen wat we nog niet weten.

Heb je een documentaireplan dat zich afspeelt in de Nederlandse samenleving met een verrassende inhoud en vorm, maar nog geen producent? Vind er een via onder andere producentenalliantie.nl en stuur samen je filmvoorstel in naar: 2doc@kro-ncrv.nl 

EO

De documentaires van EOdocs vertellen verhalen waarin de kernwaarden uit het christelijke geloof vertaald worden naar inspirerende creatieve auteursgedreven documentaires waaruit compassie, hoop, gerechtigheid, menswaardigheid en gemeenschapszin spreekt.

Films die onze blik verruimen, met soms grensverleggende, kritische of controversiële inhoud maar passen binnen (één van de) domeinen waar de Evangelische Omroep voor staat, te weten ‘Echte Relaties’, ‘Hoopvolle Samenleving’ en Veelkleurigheid van God’. Daarnaast is de ambitie om op verbeeldende, cinematografische en gelaagde wijze bruggen te slaan tussen gelovigen, andersgelovigen en niet-gelovigen. 

EOdocs wil een actieve, prikkelende en agendasettende bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat en dat verstevigen middels het creëren van duurzame impact. Zij participeert en overlegt hierin omroepbreed, is actief met betrekking tot talentontwikkeling en werkt nauw samen met het NPOfonds, Filmfonds en andere fondsen. Naast lineaire en non-lineaire uitzendingen zijn de documentaires nationaal en internationaal zichtbaar aanwezig op vele filmfestivals in de wereld.  

Contactgegevens
De hoofdredacteur van EOdocs is Margit Balogh:margit.balogh@eo.nl

Nieuwe plannen voor een 2Doc kun je indienen bij Judith Vreriks: judith.vreriks@eo.nl

Nieuwe plannen met betrekking tot talentontwikkeling, jeugd- en jongerendocumentaires kun je indienen bij Sharona Buijert: sharona.buijert@eo.nl

NTR

De NTR heeft een lange traditie op het gebied van documentaires met een specialisatie in kunstdocumentaires en auteursdocumentaires over maatschappelijke thema’s. Daarnaast ontwikkelen wij innovatieve en interactieve kunstdocumentaires. De pijlers van de NTR zijn: informatie (journalistiek), cultuur, jeugd, educatie (wetenschap en geschiedenis) en diversiteit. Die vertalen zich in binnen de documentaires in de volgende titels:

Het Uur van de Wolf
Al sinds 1995 vaste titel voor kunstdocumentaires. Van de 22 uitzendingen per jaar zijn 12 Nederlandse coproducties met de focus op Nederlandse kunstenaars en daarnaast buitenlandse aankopen over internationale kopstukken uit elke denkbare kunstdiscipline. De nadruk ligt daarbij op de kunstenaar, niet op de kunst zelf. Denk aan titels als VogelparadijsJanine en Dancer. Ook is er ruimte voor andere vormen zoals de cinematografische essay zoals Instant Dreams.

2Doc, themadocumentaires en series op NPO2
Per jaar gemiddeld vier auteursdocumentaires (De keuze van mijn vader) en incidenteel urgente films over actuele maatschappelijke thema’s (Levenseindekliniek, Moederliefde) en series (Het Nieuwe Rijksmuseum).

3Doc
Muziekdocumentaires voor een jonger publiek en eigentijdse documentaires over actuele maatschappelijke thema’s (bv. VleesverlangenOasis – Supersonic).

Daarnaast participeren we in samenwerkingsverbanden tussen fondsen en omroepen zoals:

Teledoc
Lange maatschappelijke documentaires voor een breed publiek. (0,03 seconde, Satudarah – One Blood, Naziha’s Lente, Garage 2.0)

Teledoc Campus
Korte documentaires door talentvolle jonge makers met ruimte voor experiment (Sinterklaas bestaat, Een film ofzo, De spelende mens)

Kids & docs
Jeugddocumentaires in het kader van het gelijknamige project (Ninnoc).

Interactieve documentaires en innovatieve online projecten
Naast televisie richten we ons online op interactieve documentaires. De eerste twee gingen over Jheronimus Bosch (https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/) en Escher (https://escher.ntr.nl/nl/ ).

Ook andere innovatie van het genre vinden we belangrijk. Dat heeft zich de afgelopen jaren vertaald in diverse online projecten zoals de animatieserie Nettiquette en een online challenge en een aftertalk bij Vleesverlangen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden van webdocumentaires.

Op Teledoc na, reserveren we bij alle titels ruimte voor nieuw talent in verschillende stadia van hun ontwikkeling. Heb je een mooi plan waarvan je denkt dat het bij de NTR past?

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: marloes.blokker@ntr.nl

AVROTROS

AVROTROS is een onafhankelijke en maatschappelijk betrokken omroep die Nederland verrijkt en verbindt. AVROTROS wil innovatieve en kwalitatief hoogwaardige programma's maken die toegankelijk zijn voor een breed publiek. Een van de idealen die AVROTROS nastreeft is het stimuleren van de kunst- en cultuurbeleving in Nederland. In dat kader past de documentaire-rubriek Close Up (sinds 1994 wekelijks bij de NPO te zien) waarin wij documentaires uitzenden over kunstenaars uit binnen- en buitenland. Close Up documentaires kenmerken zich door een goed verteld verhaal en zijn filmisch van hoogwaardige kwaliteit.

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: closeup@avrotros.nl

WNL

Ideeën of filmplannen kun je mailen naar: programmavoorstellen@wnl.nl

Ik wil mijn afgeronde documentaire aanbieden

Heb jij al een afgeronde documentaire gemaakt en wil je die op tv krijgen? Dan zijn er twee mogelijkheden:

1. Ben je een beginnend filmmaker en heb je nog niet eerder samengewerkt met een nationale publieke omroep? Dan kun je jouw documentaire insturen voor 'Makers van Morgen', het platform voor debuterend documentairetalent van 2Doc.nl. Bij selectie komt jouw film op tv bij NPO 2 Extra en online op NPO Start en 2Doc.nl

Lees hier meer over Makers van Morgen

2. Wil je kijken of er interesse is bij een van de publieke omroepen? Neem dan contact op met de afdeling aankoop van de VPRO. Deze afdeling beoordeelt of jouw documentaire bij de VPRO of een van de andere omroepen past. Bij selectie kan de tv-uitzending op NPO 2, NPO 3 of NPO 2 Extra zijn.

Hoofd Aankoop / Eindredactie: Nathalie Windhorst
Redacteur:Charissa Dechene, Joan Morselt
Productie: Annemiek d'Herripon

Contactgegevens:
Aankoop Documentaires, Postbus 11, 1200 JC Hilversum
Stuur de informatie over jouw film inclusief een zichtlink naar: aankoopdocumentaires@vpro.nl