Documentaires spelen een grote rol in onze kennis van mensenrechten wereldwijd. De redactie van 2Doc.nl selecteerde twaalf titels waarin mensenrechten onder druk staan, beschermd worden, of de naleving ervan aan de kaak wordt gesteld.

Mensenrechten zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, twee VN-verdragen uit 1966 en nog een select aantal andere internationale mensenrechtenverdragen.

Veelal worden mensenrechten onderverdeeld in categorieën, gebaseerd op de VN-verdragen uit 1966. Het eerste verdrag gaat over burgerrechten en politieke rechten (BuPo). Hieronder vallen bijvoorbeeld het recht op leven, het recht op een eerlijk proces en het recht op vrijheid van meningsuiting. Daarnaast kent men economische, sociale en culturele rechten (EcSoCu), zoals het recht op een behoorlijke levensstandaard, het recht op arbeid en behoorlijke arbeidsomstandigheden en het recht op onderwijs.

Alle mensenrechten zijn even belangrijk. Ze zijn allemaal nodig om de menselijke waardigheid te beschermen. 

Over repressie en zelfbeschikking

Over vluchten naar een veilige haven

Over (on)eerlijke strafprocessen en ballingschap

Over racisme en discriminatie

Over dwangarbeid en (on)veilige werkomstandigheden

Meer over mensenrechten