Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien, toegang te hebben tot gezondheidszorg en kwalitatief onderwijs. Deze rechten zijn verankerd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Desondanks blijken deze rechten niet altijd vanzelfsprekend. 2Doc.nl heeft een tiplijst met documentaires samengesteld, waarin moedige kinderen strijden voor hun rechten.

Het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties is opgesteld in 1989 en bestaat uit 54 kinderrechten. Het Kinderrechtenverdrag erkent kinderen als mensen die rechten hebben. Tegelijkertijd schrijft het voor dat kinderen extra bescherming nodig hebben en mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien. Zie de website van Unicef voor meer informatie.

Kinderrecht 20: Bescherming kinderen zonder gezin

Kinderen horen in een veilige omgeving op te groeien. Ze hebben daarbij recht op ondersteuning van hun ouders, eten, onderdak, kleding en onderwijs. In deze documentaires proberen kinderen hun hoofd boven water te houden in een omgeving waarin ouders nauwelijks voor hun zorgen.

Kinderrecht 22: Bescherming voor kinderen op de vlucht

Wanneer er oorlog uitbreekt in een land, kunnen kinderen geen veilig en vrij leven meer leiden. Sommige kinderen vluchten daarom met hun familie uit hun moederland. In deze documentaires hopen kinderen op een beter leven in tijden van oorlog.

Kinderrecht 24: Gezondheid, water, eten en milieu

Er zijn nu al merkbare gevolgen van de klimaatcrisis. Wanneer er geen actie ondernomen wordt zullen deze gevolgen alleen maar erger worden en zal dit ook ernstige invloed hebben op de toekomst van kinderen.  In deze documentaires strijden kinderen voor een beter milieu en daarmee een betere toekomst.

Kinderrecht 26: Financiële hulp van de overheid

De kloof tussen arme en rijk is groot en wordt in sommige delen van de wereld alleen maar groter. Ouders kunnen in Nederland financiële hulp van de overheid krijgen. In deze documentaires proberen kinderen te overleven of actie te ondernemen in een wereld waarin financiële ongelijkheid aan de orde van de dag is.

Ontbreken er documentaires?

Laat het ons weten!

We werken onze documentairetips geregeld bij en kunnen de input van documentaireliefhebbers daarbij goed gebruiken. Stuur je tip naar redactie@2doc.nl en geef aan om welke kijktiplijst het gaat. Dank!

Meer documentaireseries over kinderrechten

Meer over kinderrechten