2Doc:

Television Event

VPRO

In 1983 zien 100 miljoen mensen 'The Day After', een tv-film over een nucleaire oorlog. Betrokkenen blikken terug op de totstandkoming van de film, de controverses en het effect op de politiek.

The Day After is een speelfilm over wat er gebeurt als ‘De bom’ mocht vallen. Een groepje Amerikaanse burgers in een dorp in Kansas probeert de nasleep van een nucleaire oorlog te overleven. In 1983 is de film voor veel mensen een wake up call, maar er zijn ook tegengeluiden te horen. Zo zien conservatieve opiniemakers en politici de film als progressieve propaganda.

Toch wordt ook de Republikeinse president Ronald Reagan geraakt door de film en hij vertoont hem in het presidentiële buitenverblijf Camp David. In zijn dagboek schrijft hij dat het verhaal hem ‘enorm depressief maakt’. Na zijn herverkiezing in 1984 past Reagan, mogelijk beïnvloed door de film, zijn beleid aan en hij werkt nauw samen met Sovjetleider Gorbatsjov om de nucleaire wapenwedloop af te remmen.

In Television Event wordt aan de hand van archiefbeelden en interviews met medewerkers teruggekeken op de totstandkoming en impact van The Day After.

Regie: Jeff Daniels
Omroep: VPRO

Meer weten?

Meer over geschiedenis