Leaving Afghanistan (deel 2)

VPRO

Hoofdrolspelers van alle partijen geven een inkijkje in de specifieke gebeurtenissen die in 2021 tot de val van Kaboel leidden. De Afghanen probeerden in het presidentieel paleis een democratische staat in stand te houden, terwijl ze de druk voelden van zowel rivaliserende groepen in de VS als die van de Taliban. Dankzij mensen als John Kelly, de stafchef van Trump en nationaal veiligheidsadviseur John Bolton is dit het inside-verhaal over hoe twee Amerikaanse presidenten, met een totaal verschillende regeerstijl en politieke kleur, allebei besloten: terugtrekken uit Afghanistan, ongeacht de gevolgen.

Afleveringen

Meer docu's over Afghanistan