Holland Doc

De strijd om Johannesburg

IKON

Met het WK Voetbal in het vooruitzicht begint het stadsbestuur van Johannesburg in 2006 een grote opknapbeurt van de verpauperde buurten in het centrum. Filmmaker Rehad Desai volgt deze grootstedelijke make-over vanaf het begin.

Eerst is Desai net zo enthousiast als het stadsbestuur en de jonge vastgoed- ondernemers, maar naarmate het proces vordert, plaatst hij steeds meer vraagtekens bij de intenties van de betrokkenen en het uiteindelijke resultaat.
Dankzij of ondanks het werk van goedbedoelende bestuurders en ondernemers, ziet de georganiseerde misdaad z'n kans schoon om onder het mom van steun aan de allerarmsten vooral de eigen zakken te vullen.

Nu het project zijn voltooiing nadert, maakt Desai de balans op: wie zijn hier nu de winnaars en wie de verliezers?

Regisseur: Rehad Desai