Holland Doc

That's Life

VPRO, IKON

In de documentaire 'That's Life' portretteert fotograaf Sander Veeneman het leven van drie kinderen in Mozambique, Zuid-Afrika en het noorden van Peru. Sommigen van hen fotografeerde hij meer dan 12 jaar geleden. Hoe gaat het nu met hen?

Veeneman reisde de afgelopen jaren over de wereld en fotografeerde veel kinderen die opgroeien in armoede, honger en ziekte. ‘Ik breng de rauwe werkelijkheid in beeld’, zegt hij daar zelf over. ‘Uit nieuwsgierigheid, uit medelijden maar ook uit frustratie’. In 2004 stelde hij een fotoboekje samen van zijn krachtigste foto’s. Hij stuurde dit boekje aan de 25.000 meest invloedrijke personen ter wereld als aanklacht tegen de voortdurende honger en armoede in de wereld. Er volgden honderden reacties die hem aanmoedigden om via First8 door te gaan met het maken van bewustwordingscampagnes. Veeneman: ‘Het boekje was mijn schreeuw richting de wereldleiders om meer aandacht aan het armoedeprobleem te schenken. Maar ondanks alle ontwikkelingsprogramma’s lijkt er nog steeds niet écht iets te gebeuren. Of verandert er toch iets? Is er wél toekomst voor de kinderen die ik in al die jaren heb gefotografeerd? Er was voor mij maar één manier om daar achter te komen: ze weer opzoeken.’

Regisseur: Sander Veeneman