2Doc Reports

Podcast Geschenk uit de bodem

VPRO

Podcast-interview met documentairemakers Paul Cohen en Martijn van Haalen over hun documentaire 'Geschenk uit de bodem'.

Stefan Kruszel

Door: Stefan Kruszel

De veel gelauwerde filmmakers Paul Cohen en Martijn van Haalen maakten een atypische film over hoe we in Nederland omgaan met een zich langzaam voltrekkende calamiteit als de aardgasproblematiek in Groningen. Waarom is deze documentaire anders dan de andere films over dit onderwerp?