2Doc:

Geschenk uit de bodem

KRO-NCRV

Aardbevingen in Groningen brengen veel ellende. Hoe zorgt de overheid ervoor dat Groningen rustig blijft, terwijl ze aardgas blijft pompen?

Met de vondst van het Groningse aardgas eind jaren vijftig verdwenen de kolen uit de Nederlandse huizen en kwam er ongekende rijkdom. Ruim zestig jaar later zijn de gevolgen ingrijpend: de bodem bleek niet straffeloos leeg te pompen en er ontstaan aardbevingen. Daarom moet een woonwijk uit de jaren zeventig, vanwege vermeend instortingsgevaar, met de grond gelijk gemaakt worden.

Maar dan komt de Nederlandse volksaard bovendrijven. Bouwvakkers die de beschadigde huizen moeten slopen, krijgen een cursus Omgaan met emoties; voor de vleermuizen en de gierzwaluwen uit de sloopwijk wordt vervangende woonruimte aan bomen opgehangen. En wanneer boze actievoerders uit protest tegen de trage schadeafhandeling het gebouw van Centrum Veilig Wonen willen bezetten, worden ze hartelijk welkom geheten en krijgen koffie aangeboden.

Regie: Paul Cohen en Martijn van Haalen

Podcast-interview met de makers

De veel gelauwerde filmmakers Paul Cohen en Martijn van Haalen maakten een atypische film over hoe we in Nederland omgaan met een zich langzaam voltrekkende calamiteit als de aardgasproblematiek in Groningen. Waarom is deze documentaire anders dan de andere films over dit onderwerp?

Door Stefan Kruszel

Kijk ook..

Ook over de aardbevingen in Groningen als gevolg van de aardgaswinning, maar dan op een andere manier benaderd: De stille beving