Biografie

Na een tiental jaren journalistieke verslaggeving en presentatiewerk voor de NCRV en CNN heeft Nousjka Thomas (1961) haar weg in het documentairevak gevonden. Inmiddels heeft zij meer dan 20 jaar ervaring in het maken van films; kleine persoonlijke verhalen die het individuele ontstijgen en iets wezenlijks zeggen over de worsteling van het menselijk bestaan en de tijdgeest waarin we leven.

In haar onderwerpen is vaak een rode draad te ontdekken die gaat over waar en met wie we ons thuis voelen en over de impact die het gezinsleven waarin we opgroeien op ons heeft. Voor Nousjka Thomas is iedere keer de vraag: wat geeft de ene generatie door aan de andere, waar zitten de blinde vlekken, waar kunnen we mee verder of rekenen we liever mee af?

Beschikbaar op 2Doc.nl van deze maker