2Doc:

Slotakkoord

HUMAN

Portret van de Belgische arts François Damas, die in zijn spreekkamer zorgvuldige, openhartige, intieme en aangrijpende gesprekken voert met ernstig zieke mensen over hun mogelijke euthanasie.

François Damas is arts en ontvangt in zijn spreekkamer ernstig zieke mensen. Met hen spreekt hij over mogelijke euthanasie. In 2002 nam het Belgische parlement een wet aan over zelfbeschikkingsrecht van patiënten en het recht op euthanasie. Sindsdien biedt een aantal ziekenhuizen levenseindeconsulten aan. Patiënten gaan daarheen op aanbeveling van hun arts. Volgens de wet moet een tweede arts het euthanasieverzoek beoordelen voor een weloverwogen beslissing. François Damas is zo'n arts.

Regie: Gaëlle Hardy & Agnès Lejeune
Omroep: HUMAN

Wat zien we tegenwoordig als een menswaardig levenseinde?

Meer over dit onderwerp

Documentaires over een zelfgekozen levenseinde