2Doc Kort

Schone bergen

HUMAN

Berggids Jangmu Sherpa en haar broer, befaamd bergbeklimmer Mingma G. Sherpa, beklimmen de Mount Everest en ruimen afval en tentresten op.

Berggids zijn is de belangrijkste bron van inkomen voor de Sherpa's, maar door de pandemie blijven de toeristen weg. De oorspronkelijke bewoners van de Himalaya zien dit als een straf van de goden, en daarom proberen ze hen weer gunstig te stemmen. Beelden van helmcamera's tonen hoe de Sherpa's de bergen zo goed als ze kunnen weer schoonmaken.

Regie: GeertJan Lassche en Jangmu Sherpa

meer over het milieu