Vrijdag 26 februari, 22.15 uur op NPO 2

De waarheid

BNNVARA

Op 13 mei 2000 vindt de grootste naoorlogse industriële ramp binnen Nederland plaats; in Enschede ontploft vuurwerkopslag S.E. Fireworks. Er vallen honderden gewonden, een woonwijk wordt weggevaagd en er sterven 23 mensen. Hoe kon zo’n ramp in een strak georganiseerd land als Nederland plaatsvinden?

De Teledoc De Waarheid van Pieter Fleury gaat over een van de belangrijkste bouwstenen waarop onze democratie is gebouwd: het fragiele evenwicht tussen macht en vertrouwen. Hoe gaan de mensen die door het 'volk’ gekozen zijn om met het vertrouwen dat ze hebben gekregen? En hoe belangrijk is eerlijkheid en transparantie bij het nemen van de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken.

In De Waarheid wordt, middels diepte-interviews, ingezoomd op de beslissingen en het gedrag van de betrokkenen rondom de vuurwerkramp in Enschede, om zo de processen bloot te leggen die inzicht geven in hoe deze fragiele balans zich manifesteert. Via de eigenaar van de vuurwerkopslag, een betrokken brandweerman en de vergunningverlenende gemeenteambtenaren en de burgemeester, komen we bij de leider van de onderzoekscommissie, de hoofdofficier van justitie en uiteindelijk bij de Minister van Binnenlandse Zaken die de ramp moesten afhandelen. Tenslotte is het de burger wiens huis verwoest werd, die een beroep doet op het gezonde verstand. Zo ontstaat een keten van verhalen die blootlegt hoe zij zich tot elkaar verhielden, samenwerkten of elkaar lieten vallen.

Met Enschede als voorbeeld onderzoekt De Waarheid het antwoord op de verreikende vraag: is de angst om beschuldigd te worden zo groot dat men wegkruipt voor verantwoordelijkheid? En kunnen wij elkaar dan nog vertrouwen?

Regisseur: Pieter Fleury

Pieter Fleury

'De waarheid' in de media

Podcast '2Doc belt met Boeijen'

Het beste van 2Doc.nl