2Doc:

De discipelen

KRO-NCRV

In dit straatopera, van regisseur Ramón Gieling, is de hoofdrol voor het daklozenkoor De Straatklinkers. De zwervende leden studeren een speciaal voor hen geschreven opera in, terwijl de verwachtingen van het koor en de regisseur meerdere malen leiden tot spanningen, ruzies en jaloezie.

Deze documentaire laat het repetitieproces zien van een daklozenkoor dat gevraagd wordt een uitvergrote versie van zichzelf te spelen. Zo komen feit en fictie steeds dichter bij elkaar. De documentaire speelt bewust met de rol die dak- en thuislozen zichzelf aanmeten en het beeld dat de buitenwereld van hen heeft. Ze worden niet geportretteerd als een stel zielenpieten, maar als groep die moet overleven en daarbij allerlei (soms criminele) middelen aangrijpt. Terwijl de groteske opera dramatisch gestalte krijgt vertellen leden van De Straatklinkers openhartig over de weg die zij hebben afgelegd.

Voor Ramón Gieling is deze film een logisch vervolg op eerdere, eveneens persoonlijke als sociaal georiënteerde films, en de noodzakelijke consequentie van Erbarme dich (2015), de film over de Matthäus Passion, waarin een aantal Straatklinkers het luisterende publiek vormden. Gieling: “De dakloze is een icoon van de onrechtvaardige samenleving. Daarbij houd ik van mensen die anders zijn dan anderen. Ze kenmerken de contradicties van het menselijk bestaan: ze hebben de moed om onverantwoord te durven leven.”

Regie: Ramón Gieling

Ramón Gieling aan de keukentafel

Meer films van Ramón Gieling