2Doc

Holwerd aan zee

HUMAN

In het Friese Holwerd hebben vier bewoners een groots plan opgevat: ze gaan de dijk doorbreken. Zo komt het krimpdorp weer aan het water te liggen en kan een toeristische trekpleister worden. Gaat het ze lukken om de financiering van dit megalomane project rond te krijgen?

Vier lokale bewoners trekken de kar: Marco Verbeek, die de plaatselijke supermarkt runt, Hessel Hiddema, een aardappelboer die zijn pootaardappels over de hele wereld uitvent, Theo Broersma, inspecteur van de voedsel- en warenautoriteit en Jan Zijlstra, beleidsambtenaar van de gemeente. Gaat het de bewoners van Holwerd lukken om de 65 miljoen euro bijeen te schrapen, die nodig is voor het plan? Wars van bureaucratie en etiquette gaan deuren voor hen open, die voor anderen gesloten blijven. Tot hun eigen verbazing komt de een na de ander over de brug.

De inwoners van Holwerd reageren met Friese nuchterheid. Leegloop, werkeloosheid en verlies van voorzieningen, krimp dus, heeft veel kapot gemaakt. Toch worden ze aangestoken door de plannen en er ontstaat een dynamiek die het dorp verbindt en voor ‘mienskipsin’ zorgt. Het geloof in een toekomst voor hun dorp komt weer terug.

Regie: Kees Vlaanderen

Holwerd aan zee in de media

De film is een ode aan groots durven denken, hart hebben voor je omgeving en een middelvinger naar alle fatalistische krimp-denkers die denken dat er straks slechts een slap aftreksel van de oorspronkelijke plannen resteert.'

Meer films over Friesland