Teledoc

Beatrix, Majesteit

HUMAN

Koningin Beatrix was een hardwerkend en formeel staatshoofd, die haar menselijke kanten voor haar onderdanen zorgvuldig verborgen hield. Een zoektocht naar de emoties en drijfveren van ons voormalige staatshoofd. Naast dat van haar zélf, legt Michiel van Erp de hoogte- en dieptepunten vast uit het leven van een aantal naamgenoten - Bea's, Trixen of Beatrixen. Ze zijn in situaties beland die parallellen oproepen met cruciale momenten uit het leven van onze vorstin. Door deelgenoot te worden van hun twijfels, zorgen en emoties rijst een dieper, persoonlijker inzicht in de beweegredenen van koningin Beatrix zelf. In de film ook de aanslag op het leven van de koningin op Koninginnedag 2009, toen het er, met haar emotionele toespraak tot haar onderdanen, heel even op leek dat onze koningin haar masker liet vallen.