Human Doc

De prik en het meisje

HUMAN

Wel of niet inenten? Als de dochter van regisseur Maartje Nevejan een oproep krijgt voor vaccinatie tegen baarmoederhalskanker slaat de twijfel toe. De documentaire 'De Prik en het Meisje' begint als een zoektocht naar de waarheid over deze vaccinatie, maar transformeert naar een onderzoek over  twijfel, beslissingen nemen en uiteindelijk vertrouwen.

“Als ik je niet laat inenten krijg je misschien kanker en ga je dood. Maar als ik je wel laat inenten ga je misschien dood aan enge bijwerkingen.”

Moet Nevejan haar dochter laten inenten om haar zo tegen het hpv-virus te beschermen? Of moet ze haar niet laten inenten om eventuele gevaarlijke bijwerkingen te voorkomen? Voor dochter Noa zelf staat een en ander nog erg ver van haar af. “Ik weet het niet. Mij maakt het echt niks uit. Mag ik nou de Donald Duck lezen?”

In 2009 negeerde meer dan de helft van (de ouders van) de 12-jarige meisjes de oproep van de overheid tot vaccinatie. Er ontstond een enorme maatschappelijke discussie en een vertrouwenscrisis tussen de burger enerzijds en de wetenschap en de overheid anderzijds. Om in staat te zijn om een keuze te maken moet je toch minstens één van hen kunnen vertrouwen.

Nevejan praat onder anderen met artsen,  wetenschappers, het rivm en voor- en tegenstanders van vaccinatie. Gaandeweg haar onderzoek naar de waarheid blijkt echter dat er geen eenduidig antwoord is. Niemand kan precies zeggen wat de gevolgen van haar beslissing zijn.

De film gaat behalve op de dilemma’s rond het wel of niet vaccineren tegen het hpv-virus ook in op het veel bredere levensgevoel van de moderne burger die geacht wordt steeds vaker zelf keuzes te maken. Is deze keuzevrijheid een verworvenheid of juist niet?

Regisseur: Maartje Nevejan