Lees op deze pagina meer over het privacybeleid van 2Doc.nl en de omgang met jouw persoonlijke gegevens.

2Doc.nl biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens c.q. informatie over jou te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij zorgen ervoor dat deze persoonsgegevens zorgvuldig en in lijn met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Voor 2Doc.nl is de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang.

2Doc.nl is de wettelijk verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen via de 2Doc.nl website.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens 2Doc.nl verzamelt, voor welke doeleinden wij deze persoonsgegevens gebruiken en hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring wordt dit nader omschreven.

Welke persoonsgegevens verwerkt 2Doc.nl?

2Doc.nl kan, afhankelijk van het soort dienst die je bij ons gebruikt of afneemt, de volgende persoonsgegevens vragen.

Gebruik websites, apps en overige online diensten:

 • Persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en evt. je geboortedatum);
 • Interactiegegevens, (IP-adres, surfgedrag op websites en apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID);
 • Gegevens over deelname aan periodieke acties. Dit zijn gegevens zoals een deelname aan een prijsvraag of de gegevens over jouw verjaardag of die van een ander.

Aanmelding 2Doc.nl Nieuwsbrief of andere nieuwsbrieven:

 • Persoonlijke gegevens (naam, geslacht en e-mailadres).

voor welke doeleinden verwerkt 2Doc.nl persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Om een overeenkomst te sluiten en uit te voeren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Voor een gerechtvaardigd belang;
 • Op basis van jouw toestemming. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

2Doc.nl kan jouw gegevens voor de volgende doelen verwerken:

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens?

  

1. Gebruik websites, apps en overige online diensten

We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor jou te houden. Daarom gebruiken wij je gegevens om zoveel mogelijk voor jou relevante inhoud op onze website te presenteren.

Hierbij maakt 2Doc.nl gebruik van cookies om van jouw bezoek aan onze online diensten een optimale ervaring maken. Lees onze cookieverklaring om te zien welke cookies 2Doc.nl op haar website plaatst.

Wanneer doen wij dit?

Als je gebruik maakt van onze online diensten.

Op basis van toestemming dan wel gerechtvaardigd belang.

2. Nieuwsbrieven

Als je daarmee hebt ingestemd gebruiken we jouw gegevens ook voor het verzenden van de 2Doc.nl nieuwsbrief of andere nieuwsbrieven.

Voor de bezorging van een nieuwsbrief, is het noodzakelijk dat 2Doc.nl jouw persoonsgegevens doorgeeft aan onze bezorgingsdienst.

Wil je je later afmelden voor een nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Wanneer doen wij dit?

Na het aanmelden voor een nieuwsbrief.

Op basis van toestemming.

3. Serviceonderzoek en enquêtes

2Doc.nl kan jouw gegevens voor eigen serviceonderzoek gebruiken en je benaderen voor serviceonderzoek en enquêtes. Als je aangeeft dat je hier niet voor benaderd wil worden, zal 2Doc.nl dit registreren en ervoor zorgen dat je persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor deze servicedoeleinden.

Wanneer doen wij dit?

Op basis van toestemming, gerechtvaardigd belang en ter uitvoering van de overeenkomst.

4. Periodieke acties en prijsvragen

2Doc.nl organiseert regelmatig prijsvragen of acties. Voor het meedoen aan prijsvragen of acties kan het nodig zijn om je naam en e-mailadres te verwerken. Zo kan 2Doc.nl verifiëren dat je gebruik hebt gemaakt van een (kortings-)actie die door of via 2Doc.nl is aangeboden, en kan 2Doc.nl winnaars persoonlijk op de hoogte brengen en de prijs uitreiken na beëindiging van de prijsvraag of actie.

Ook kun je aangeven of je de 2Doc.nl Nieuwsbrief of een andere nieuwsbrief wilt ontvangen.

Wanneer doen wij dit?

Als je deelneemt aan een periodieke actie of prijsvraag.

Op basis van toestemming.

5. Servicedoeleinden

Wij verwerken jouw gegevens om klachten en verzoeken om informatie af te handelen.

Wanneer doen wij dit?

Als er specifieke vragen of klachten zijn.

6. Het opvolgen van wettelijke verplichtingen

Het delen van persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten of in verband met toezichthoudende taken.

Wanneer doen wij dit?

Als de wet of de overheid ons hiertoe verplicht.

Als wij je persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken, vragen wij je van tevoren om toestemming.

hoe lang bewaart 2Doc.nl persoonsgegevens?

2Doc.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Als het bewaren van jouw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk is, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Zo zal 2Doc.nl bij afmelding op een nieuwsbrief je persoonsgegevens binnen een redelijke termijn na indiening van je verzoek verwijderen of anonimiseren. Gegevens die wij hebben verkregen bij bijvoorbeeld aanmelding voor een evenement, zullen wij in de regel niet langer dan twee jaar bewaren, en waar mogelijk korter. Dit behoudens eventuele wettelijke verplichtingen en hieruit voortvloeiende bewaartermijnen. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt, verplicht tien jaar worden bewaard.

deelt 2Doc.nl persoonsgegevens met derden?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, of indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de overeenkomst, bijvoorbeeld aan onze betaling- en bezorgdiensten. In deze gevallen schakelen wij alleen betrouwbare geselecteerde partijen in en maken wij goede afspraken met deze partijen, onder andere over de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens. Ook zorgen wij ervoor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die nodig zijn voor hun specifieke werk.

Het kan zijn dat 2Doc.nl jouw gegevens bijvoorbeeld deelt met:

 • Ternair: voor het leveren van een nieuwsbrief
 • Twitter: voor het leveren van een nieuwsbrief
 • Qualifio: voor het uitvoeren van winacties en nieuwsbrief aanmeldingen
 • Form Assembly: voor het uitvoeren van winacties en nieuwsbrief aanmeldingen

deelt 2Doc.nl persoonsgegevens met derden buiten de Europese Unie?

Wanneer wij jouw persoonsgegevens met derden buiten de Europese Unie delen, zorgen we altijd voor passende waarborgen om deze gegevens te beschermen. Zo baseert 2Doc.nl zich hierbij bijvoorbeeld op het Privacy Shield, een overeenkomst ter bescherming van persoonsgegevens die worden doorgegeven naar de Verenigde Staten.

cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je een van onze online diensten bezoekt. Er bestaan verschillende soorten cookies.

2Doc.nl plaatst functionele cookies die van jouw bezoek aan onze websites een optimale ervaring maken. Het gebruik van onze websites meten wij met analytische cookies. Daarnaast kun je op onze websites aanbevelingscookies, social media cookies en advertentiecookies accepteren. Uit deze cookies kunnen we geen persoonlijke informatie herleiden, wel anonieme gebruikerspatronen. Over jou als individu komen we niets te weten.

Voor zover 2Doc.nl met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van deze privacyverklaring. Bij het (eerste) bezoek aan onze websites of apps kun je zelf je voorkeuren aanpassen.

Je kunt hier je cookie-instellingen aanpassen.

Wil je meer weten over de cookies die 2Doc.nl plaatst? Lees dan onze cookieverklaring.

hoe beveiligt 2Doc.nl persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan. De gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt 2Doc.nl tijdens een bestel- of aanmeldingsproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding. Medewerkers van 2Doc.nl hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken afspraken over de beveiliging van jouw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

hoe kun je je privacyrechten uitoefenen?

De wet kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en biedt meer middelen om de verwerking van deze persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. Dit zijn onder meer:

Het recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd, wil je gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, neem dan contact op met ons via redactie@2doc.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een bijvoorbeeld een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn is het mogelijk dat 2Doc.nl je om meer informatie vraagt om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

Het recht op bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. Wanneer je aangeeft dat je niet langer benaderd wil worden, zal 2Doc.nl dit registreren en ervoor zorgen dat je persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun je doen via redactie@2doc.nl. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op je recht op bezwaar.

Het kan echter zijn dat in sommige gevallen geen of niet geheel gehoor aan je beroep op bezwaar wordt gegeven. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard.

wijzigen privacyverklaring

2Doc.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.2doc.nl. Wij raden je aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

vragen

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken? Neem dan contact op met:
 

Omroepvereniging VPRO
t.a.v. 2Doc.nl
Wim T. Schippersplein 1
Postbus 11
1200 JC Hilversum
Emailadres: gegevensbescherming@vpro.nl