2Doc:

Pleistocene Park

VPRO

Een Russische geofysicus en zijn zoon werken in Siberië aan een project dat de opwarming van de aarde moet tegengaan door het ecosysteem van de mammoetsteppe uit de ijstijd te herstellen.

De Russische geofysicus Sergey Zimov en zijn zoon Nikita werken in de meest afgelegen hoek van Siberië aan hun project dat de opwarming van de aarde moet tegengaan. Uit onderzoek van Sergey blijkt dat bevroren arctische bodems twee keer zoveel koolstof bevatten als de atmosfeer van de aarde. Deze gronden beginnen nu te smelten. Vader en zoon willen daarom het ecosysteem van de mammoetsteppe uit de ijstijd herstellen in een Pleistoceen Park en verzamelen elk groot wollig beest dat ze in handen kunnen krijgen om de grazers uit te zetten in hun park. Het is een race tegen de klok.

Regie: Luke Griswold-Tergis

Meer docu's over het milieu