Gedurende een jaar volgen we een aantal inwoners van Lentjheuvel. In zes afleveringen worden we deelgenoot van hun leven en strijd. Voor oud-mijnwerker Fer uit de Geleense volkswijk Lindenheuvel was de saamhorigheid die de mijnen brachten het mooiste van zijn leven. Maar behalve de goede herinneringen, zorgen de stoflongen die hij aan het werk overhield er ook voor dat hij nu nog nauwelijks zijn huis uitkomt.

Human volgt Fer en zijn buurtgenoten in een documentair feuilleton over een wijk, waar behalve de mijn nu ook de kerk en het traditionele verenigingsleven dreigen te verdwijnen. Lindenheuvel, of 'Lentjheuvel' zoals de mensen hier zeggen, probeert het tij te keren. Met als sociaal middelpunt kastelein Daisy, die in haar café de rol van de biecht overneemt van de kerk.

Tien procent van alle Nederlanders ervaart sterke gevoelens van eenzaamheid. In de wijk Lindenheuvel ligt dat percentage op twintig procent, het dubbele van het landelijke gemiddelde. In de gemeente Sittard-Geleen is er zelfs sinds kort, net als in verschillende andere steden, een wethouder Eenzaamheid aangesteld. In de Geleense wijk Lindenheuvel is echter nog iets anders aan de hand. Zowel de sociale cohesie als eenzaamheid scoren opvallend genoeg bovengemiddeld hoog. Hoe kan dat?

Dit contrast vormt het uitgangspunt voor deze serie. Vanuit de markante oude mijnwerkerswijk schijnt de serie licht op één van de grootste uitdagingen van onze tijd: de strijd tegen vereenzaming.

Regie: Deborah van Dam

Afleveringen