2Doc Makers van Morgen

Fit for Work

VPRO

Werkloosheid is geen pretje, zeker niet als het lang duurt. Waar veel mensen na verloop van tijd weer werk vinden, zijn er ook mensen die daar meer moeite mee hebben, bijvoorbeeld omdat ze veel grote problemen tegelijkertijd hebben. Wanneer je werkloos bent en psychische of fysieke problemen hebt, kan het moeilijk zijn om zelfstandig je leven op de rails te krijgen. Normaal gesproken werkt het UWV niet samen met andere (zorg)instanties rondom een werkzoekende. Het project Fit 4 Work dat reeds 3 jaar gestart is als proef, wil hier verandering in brengen. Filmmakers Eveline Keur en Martijn van de Vrie volgen in de film Fit 4 Work twee deelnemers van dit traject: Ashmira en Abdellah.

Doelstelling project

Eveline Keur:  ‘Ashmira en Abdellah hebben allebei verschillende problemen waardoor zij moeite hebben om werk te vinden. Omdat ze last hebben van multiproblematiek komen zij in aanmerking voor Fit 4 Work. Met hen zijn er nog zo’n 200 andere deelnemers die wonen in Utrecht, Den Haag, Rotterdam of Amsterdam. Abdellah en Ashmira stonden ervoor open om door ons gevolgd te worden in onze documentaire.’ Martijn van de Vrie vervolgt haar verhaal: ‘Het doel van Fit 4 Work is om mensen dichter bij een werksituatie te brengen en ze binnen een jaar mentaal sterker te maken. Waar Ashmira eerst door een op zichzelf staand reïntegratiebureau begeleid werd, is het een toegevoegde waarde dat bijvoorbeeld GGZ en de huisarts nu met het reïntegratiebureau samenwerken. Het reïntegratiebureau snapt door die samenwerking beter waar zij tegenaan loopt en ze kan op maat begeleid worden. Werk wordt in dit traject ingezet als medicijn, zodat de deelnemers een beter leefritme en sociale contacten krijgen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze mensen betaald werk blijven verrichten.’

Hoe verliep het filmproces?

In de documentaire zien we hoe Ashmira en Abdellah begeleid worden naar werk en hoe zij dit ervaren. Ze lopen regelmatig tegen muren op, waar een reguliere werkloze wellicht minder problemen ervaart. Eveline:’’ Fit 4 Work is een zeer persoonlijk traject en we volgden de twee vrij intensief. We zijn heel veel bij Abdellah en Ashmira thuis geweest. Ook zonder camera, waarbij er vaak mooie of juist serieuze gesprekken ontstonden. Soms is het als filmmaker lastig om dan toe te kijken, je zou graag willen helpen. Een luisterend oor blijkt dan vaak al veel te doen. Abdellah had bijvoorbeeld vrij veel problemen doordat hij niet duidelijk communiceerde. Het is mogelijk dat het filmproces van invloed is geweest op hun traject. In positieve zin wel te verstaan, dus dat is mooi meegenomen.“

Heeft het traject de twee naar werk geholpen?

‘’Niet zozeer naar werk’’, geeft Martijn aan. ‘’Werk is ook niet zaligmakend. Het belangrijkste aan werk is de structuur. Door te werken bij H&M, reflecteerde Ashmira op zichzelf en kreeg ze een duidelijk dagritme. Dit heeft haar geholpen in haar hele leven. Het geeft een doel. Hetzelfde gold voor Abdellah. Hij kreeg vooral meer zelfvertrouwen door het traject. Zeker op het moment dat hij werk vond. Wij waren oprecht trots op hem dat het gelukt was! Ashmira heeft door haar werkervaring ups en downs gehad en daardoor gaat ze nu de goede weg op. Werk is een instrument. Dat laat het traject Fit 4 Work goed zien. ’’

Congres

Volgende maand is er een congres over het project Fit 4 Work. Hier zal de documentaire van Keur en Van de Vrie ook vertoond worden. Het belangrijkste wat de makers geleerd hebben tijdens het maken van de documentaire is, volgens Eveline, dat het niet te bevatten is in welk klimaat werkloze mensen met veelvoudige problematiek leven. ‘’Wat ze mee maken is niet te sturen, ze maken het zichzelf onbedoeld soms zo moeilijk. Het is voor ons heel duidelijk geworden waarom werk zo belangrijk is.’’

Waar zijn de makers nu mee bezig?

Martijn Van de Vrie en Eveline Keur leerden elkaar kennen als collega’s bij de Mediawerkplaats Rotterdam. Martijn van de Vrie is momenteel bezig met een film over de Nederlandse ex-NBA-speler Daniel Gadzuric en de jonge Willem Brandwijk (20 jaar) die hard traint om het te maken in de basketbalwereld. Eveline Keur werkt momenteel aan een documentaire over Lisanne Brooijmans, een meisje dat fanatiek de paardensport beoefent, en een ernstige visuele beperking heeft. Ondanks deze beperking werkt ze hard om in de paardensport het Paralymisch kader te bereiken.