2Doc

De Tegenprestatie

HUMAN

Sinds de verzorgingsstaat plaats heeft moeten maken voor de participatiesamenleving wordt van burgers meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid gevraagd.

Een bijstandsuitkering is niet zomaar een recht, maar een voorziening waarvoor je iets terug moet doen.

Rotterdam loopt al langer vooruit op deze ontwikkelingen en staat bekend als een van de strengste gemeentes van Nederland met een vaak spraakmakende aanpak.

Regie: Monique Lesterhuis & Suzanne Raes

In de media