2Doc:

Georgica

BOS

Georgica gaat over de kennis die wij als consumenten nog over ons voedsel hebben. Sicco Mansholt, Nederlands boer en voorheen pleitbezorger van grootschalige landbouw, kreeg spijt van zijn beleid. Deze spijt ontstond na het lezen van Vergilius' Georgica, waarin lessen te vinden zijn over de verhouding tussen mens en natuur.

In Georgica zien we de verworvenheden van de grootschalige landbouw in de Nederlandse flevopolder. Bijenhouders, maar ook veehouders, fruittelers en akkerbouwers passeren de revue in Georgica terwijl ze het gedicht voorlezen. Ze trekken gelijkenissen. We zien moderne boerenbedrijven, vroegere bedrijven, een blik op de toekomst en de invloed van de overheid en de voedselindustrie.

Regisseur: Kathelijne Schrama