NOS, 2014

Het koninkrijk

NOS

De NOS-serie 'Het Koninkrijk' vertelt een serie kleine verhalen uit de grote geschiedenis van 200 jaar koninkrijk. Aan de hand van vertellers Waldemar Torenstra, zelf een nazaat van Willem van Oranje, en oud-Amerikacorrespondent Eelco Bosch van Rosenthal wordt een beeld geschetst van de geschiedenis van Koninkrijk der Nederlanden.

Aflevering 1: Terugkeer van een Koning

De erfprins van Oranje, Willem Frederik, landt op 30 november 1813 in Scheveningen. Na een ballingschap van achttien jaar is een Oranje terug in Nederland. Maar waarom moesten ze eigenlijk vluchten? Wat gebeurde er in die tussenliggende achttien jaar in Nederland? En waarom werden we ineens een koninkrijk? In de eerste aflevering volgt Waldemar het spoor van de Oranjes, terwijl Eelco vertelt hoe het de tegenstanders van Oranje verging.

Aflevering 2: Vaders wil is wet

Willem I heeft de absolute macht. Hoe gebruikt hij die macht? Eelco reist door Nederland voor de antwoorden, terwijl Waldemar zich afvraagt wat voor man Willem I eigenlijk was. En hoe belangrijk was de Slag bij Waterloo in de geschiedenis van ons koninkrijk?

Aflevering 3: Een pijnlijke scheiding

Vijftien jaar na de stichting van het Koninkrijk is er al een revolutie: België scheidt zich af. Eelco en Waldemar zoeken uit hoe het zo mis kon gaan. Met het jonge koninkrijk, maar ook tussen vader en zoon Van Oranje. En hoe het kwam dat we ineens de nieuwe grondwet van Thorbecke kregen, terwijl de koning daar toch fel op tegen was?

Aflevering 4: Op een haar na

Willem III wordt koning tegen wil en dank, zonder feitelijke macht. En aan het eind van de rit staat de monarchie ook nog eens op het spel. Er is geen erfopvolger en de populariteit van het koningshuis is op een dieptepunt beland. Het scheelde maar een haartje. Waldemar probeert op zijn eigen manier deze weerbarstige koning beter te begrijpen. Eelco kijkt naar het verzet tegen Oranje. Wie schreef het pamflet Koning Gorilla?

Aflevering 5: ‘t Is maar een meisje

Na Willem II begint een periode van vrouwen aan de macht. Regentes Emma en de jonge Wilhelmina ‘redden’ de monarchie met een uitgekiend pr-offensief. En na de Tweede Wereldoorlog, als de koninklijke familie weer terugkomt uit wéér een ballingschap, is de band tussen de Oranjevorsten en Nederland definitief bevestigd. Wat kan Willem Alexander daarvan leren?

Kijk ook:

Afleveringen: