Muzikale klasse(n)

Radio Doc

NTR, VPRO

In een tijd waarin muziekonderwijs op Nederlandse basisscholen wordt wegbezuinigd gaat Marco de Souza tegen de stroom in. Hij bedenkt het Leerorkest. Kinderen spelen onder schooltijd in een symfonieorkest.

Muzikale klasse(n)

Kinderen leren naast rekenen en taal een instrument te bespelen en maken deel uit van een symfonieorkest. Op bassischolen door heel Nederland en op Aruba, Curaçao en Bonaire gebeurt dit. Deze vorm van muziekeducatie heet het Leerorkest en is vijftien jaar geleden ontstaan in de Bijlmer.

De geestelijk vader van het leerorkest is Marco de Souza.  De directeur van muziekschool Amsterdam Zuidoost merkte dat een grote groep kinderen geen muziekles kreeg. Dit terwijl het een recht is van alle kinderen, volgens hem. "Muziek zou een vast onderdeel moeten zijn binnen het curriculum van het primair onderwijs."

In een tijd waarin muziekonderwijs op Nederlandse basisscholen werd wegbezuinigd en veel muziekscholen verdwenen, startte Marco daarom dit initiatief. De scholen staan veelal in wijken, waar voor veel kinderen de muziekschool niet haalbaar is.

In de documentaire ‘Muzikale klasse(n)’ onderzoekt Nicole Terborg hoe het Leerorkest in vijftien jaar kon uitgroeien tot een landelijk en zelfs internationaal fenomeen?

Voorland Groningen - Deel 1: Tussen Zout en Zoet

Groningen was lange tijd wingewest en achterland. Maar niet langer. Het wil nu gidsgebied zijn voor heel Nederland; vooraan staan met oplossingen voor het stijgende water, de verschralende biodiversiteit, het verdwijnend erfgoed, verzilting en droogte. Dat zijn allemaal moderne plagen die zo ver weg lijken in de stad, maar die zo concreet zichtbaar zijn op het Groninger land.

In de vierdelige radioserie Voorland Groningen doet Marten Minkema al wandelend verslag van de manier waarop Groningers proberen de toekomst veilig te stellen. Over hoe ze hun landbouw aanpassen aan de verzilting bij de wadden, eeuwenoude gebouwen beschermen tegen gasbevingen en de bio-industrie langzaam de rug toekeren. En hier leeft ook nog de enorme ambitie de aardgaswinning te vervangen en te overtreffen door grootschalige waterstof-productie bij de Eemshaven, gevoed door enorme windparken op zee. Die moeten voldoende elektriciteit opleveren om het hele land en ver daarbuiten van alle energie te voorzien die het maar wil.

Voorland Groningen is een groter project. Er is ook een gelijknamig boek en een app met audiowandelingen door Groningen. Zie voorlandgroningen.nl
In samenwerking met Dirk-Jan Visser, Christian Ernsten en Mat Wijn, met dank aan het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
Eindredactie: Anton de Goede