Marx is terug! | De Molenberg

Radio Doc

NTR, VPRO

Na de val van de Muur leek het gedachtegoed van Karl Marx ten dode opgeschreven. Nu, ruim dertig jaar later, is er een opleving in de belangstelling voor Marx. Vooral jongeren, die het communisme niet hebben meegemaakt, vinden in zijn theorieën een antwoord op het ongebreidelde kapitalisme. Marx is terug!, een documentaire van Tom Rooduijn. We sluiten de uitzending af met De Molenberg - een documentaire van Botte Jellema. Het is een aardbevingsgebied; de bevolking vergrijst; er wonen steeds minder mensen…. en toch zijn er plannen voor een hagelnieuw theater in Delfzijl.

Marx is terug!

Na de val van de Muur in 1989 leek het gedachtegoed van Karl Marx ten dode opgeschreven. Maar uit recente boeken en een toneelstuk blijkt  een opleving in de belangstelling voor Marx. Vooral jongeren, die het communisme niet hebben meegemaakt, vinden in de theorieën van Marx een antwoord  op het ongebreidelde kapitalisme, het neo-liberalisme en de klimaatcrisis.

Tom Rooduijn spreekt hierover met essayist en auteur van 'Verenigt U' Thijs Lijster, filosoof en schrijver van het toneelstuk 'Marx' Stefaan van Brabandt en twee leden van de Communistische Jongerenbeweging (CJB).

Verder blikt emeritus-hoogleraar psychiatrie Joop de Jong terug op zijn geloof in het communisme onder Mao en wordt in het IISG in Amsterdam het enig bewaard gebleven handschrift van het Communistisch Manifest (1848) bestudeerd.

De Molenberg

Het is een aardbevingsgebied; de bevolking vergrijst; er wonen steeds minder mensen…. en toch zijn er plannen voor een hagelnieuw theater in Delfzijl. In de veelgeplaagde Groningse stad zal, naar verwachting, in 2023 een nieuw cultuurcentrum staan, voor ruim 22 miljoen euro. Dat lukt onder andere met geld dat is bedoeld om de leefbaarheid in het Groningse ‘Ommeland’ te vergroten. En als dat theater er staat, kan de directeur met pensioen…

Een documentaire van Botte Jellema