De levensader van Pierre Courbois | Voorland Groningen - Deel 3: Deltaplan Biodiversiteit

Radio Doc

NTR, VPRO

Wanneer jazzdrummer Pierre Courbois in de zomer van 2015 onderweg is naar zijn vakantiehuis in Zuid-Frankrijk, krijgt hij een hartinfarct.
En de het derde deel van Voorland Groningen.

De levensader van Pierre Courbois

Pierre Courbois heeft even vakantie in het jaar waarin hij vijfenzeventig is geworden. Een kroonjaar dat hij viert met een jubileumtournee door Nederland.

Om zijn hart te repareren halen de artsen een ader uit zijn been. Het been dat zo belangrijk is voor een drummer. Het doktersadvies luidt: twee jaar niet achter het drumstel. Is het een optie voor Pierre om te stoppen, midden in deze belangrijke tournee? Wat hij het liefste doet, vormt ineens een bedreiging.

Een programma van Mijke van Wijk en Frank Jochemsen.

Voorland Groningen - Deel 3: Deltaplan Biodiversiteit

Groningen was lange tijd wingewest en achterland. Maar niet langer. Het wil nu gidsgebied zijn voor heel Nederland; vooraan staan met oplossingen voor het stijgende water, de verschralende biodiversiteit, het verdwijnend erfgoed, verzilting en droogte. Dat zijn allemaal moderne plagen die zo ver weg lijken in de stad, maar die zo concreet zichtbaar zijn op het Groninger land.

In de vierdelige radioserie Voorland Groningen doet Marten Minkema al wandelend verslag van de manier waarop Groningers proberen de toekomst veilig te stellen. Over hoe ze hun landbouw aanpassen aan de verzilting bij de wadden, eeuwenoude gebouwen beschermen tegen gasbevingen en de bio-industrie langzaam de rug toekeren. En hier leeft ook nog de enorme ambitie de aardgaswinning te vervangen en te overtreffen door grootschalige waterstof-productie bij de Eemshaven, gevoed door enorme windparken op zee. Die moeten voldoende elektriciteit opleveren om het hele land en ver daarbuiten van alle energie te voorzien die het maar wil.

Voorland Groningen is een groter project. Er is ook een gelijknamig boek en een app met audiowandelingen door Groningen. Zie voorlandgroningen.nl
In samenwerking met Dirk-Jan Visser, Christian Ernsten en Mat Wijn, met dank aan het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
Eindredactie: Anton de Goede