Drie weken zonder troubles | De Eerste stap

Radio Doc

NTR, VPRO

In het dorp Hazerswoude-Rijndijk vond jarenlang een bijzonder project plaats: Protestantse en katholieke jongeren uit Noord-Ierland werden hier drie weken lang opgevangen in gastgezinnen, waar ze samen sliepen in één kamer in de hoop de gezworen vijanden dichter bij elkaar te brengen. En in deze aflevering de documentaire van Heleen Hummelen waarin wordt ingezoomd op die eerste stap naar een nieuw leven.

Drie weken zonder troubles

Dertig jaar geleden kwam een groep van 24 Noord-Ierse tieners aan in Hazerswoude Rijndijk, een dorp van een paar duizend inwoners bij Alphen aan den Rijn. De helft kwam uit een Republikeinsekatholieke wijk, de andere helft uit een Loyalistische protestantse.

In Belfast waren ze van elkaar gescheiden door muren en prikkeldraad, in Hazerswoude logeerden ze samen bij lokale gastgezinnen. Ze bleven er drie weken, om vriendschap te sluiten met de vijanden met andere ideeën over het conflict terug te keren. Dat was tenminste de bedoeling. Maar hoe het na die drie weken met de Noord-Ierse tieners verder ging weet vrijwel niemand.

De protestantse Liza en de katholieke Anna-Marie van vijftien verbleven in die tijd bij het gezin van Inge Oosterhoff, dan zelf nog een peuter van één jaar oud. Nu door de Brexit de Noord-Iersevrede weer onder druk staat, gaat Inge langs bij de gastgezinnen die tijdens de Troubles aan dit idealistische project meededen.

Hoe was het om gezworen vijanden in huis te hebben? En wat dachten zij in drie weken te bereiken? Uiteindelijk reist ze ook naarBelfast, op zoek naar de vrouwen met wie ze als dreumes op de foto stond.

Een radiodocumentaire van Inge Oosterhoff
Mixage: Arno Peeters
Eindredactie: Jair Stein
Deze radiodocumentaire is tot stand gekomen met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

De Eerste stap

Praten, lachen, eten, slikken, lopen...We doen het allemaal zonder erbij na te hoeven denken. Maar wat gebeurt er als je opeens niet meer kunt wat je altijd kon? Hoe zet je opnieuw een eerste stap- letterlijk en figuurlijk? Misschien moet je daarvoor terug naar het allereerste begin, toen je nog niet kon wat later vanzelfsprekend werd. Hoe heb je dat toen eigenlijk gedaan? Wie hielpen je daarbij en hoe kunnen ze dat opnieuw doen?

In deze korte documentaire wordt ingezoomd op die eerste stap naar een nieuw leven. Een documentaire gemaakt door Heleen Hummelen.

In 'De eerste stap' hoorde u:
Clea Betlem en haar broer Patrick
Maartje Vergeer en haar 1-jarige dochter Rifka
De opa en oma van Rifka: Lia Coolen en Theo Vergeer

Gemaakt door Heleen Hummelen
Special effect: Meis Vranken
Mixage: Arno Peters
Eindredacteur: Anton de Goede