De kinderen in de klas van juf Kiet zijn nog maar pas in Nederland. Ze leert haar kinderen niet alleen Nederlands lezen en schrijven, maar ook hoe je met elkaar omgaat en samen problemen oplost. Twitteraars waren diep ontroerd en spraken vol lof over juf Kiet. Lees hier hun reacties.

Ontroering

Bewondering voor juf Kiet

Over de kinderen