Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Marianne Thieme is een van de bekendste voorvechters van meer rechten voor dieren in Nederland. Zij zag de documentaire 'Unlocking the Cage' en vertelt waarom zij Steve Wise bewondert.

Wat vindt u van de documentaire?
"
Unlocking the Cage is een indrukwekkende en inspirerende documentaire over ‘the Nonhuman Rights Project’ van Steve Wise. Hij ziet het als zijn missie om het oneerlijke rechtssysteem, waarin dieren nog altijd geen rechten hebben, te doorbreken. Met zijn project richt hij zich op het verkrijgen van een wettelijke status voor apen. Van deze dieren staat wetenschappelijk vast dat ze een hoge mate van intelligentie hebben. Dit maakt het zelfs vanuit menscentraal perspectief niet langer te verdedigen dat deze dieren in gevangenschap leven. De documentaire geeft een indringend beeld van de missie van Steve die vastberaden de strijd voor dierenrechten voert en zich niet laat belemmeren door praktische bezwaren. Een proces van lange adem, maar met geweldig resultaat : hij weet de discussie over dit onderwerp in heel Amerika, en zelfs wereldwijd, aan te jagen."

Gelooft u dat de aanpak van Steve Wise tot succes zou kunnen leiden?
"Absoluut, emancipatie begint per definitie met pleidooien die door de gevestigde orde als kansloos worden afgedaan. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatzaak in Nederland, waar de Staat succesvol werd aangeklaagd voor haar nalatige klimaatbeleid."

"Historici trekken een parallel tussen de strijd voor dierenrechten en de grote emancipatiebewegingen van de afgelopen eeuwen: afschaffing van de slavernij, gelijkberechtiging van de vrouw, de gekleurde mens en de LHBT-gemeenschap. Steeds werden de voorvechters genegeerd en geridiculiseerd waarna ze uiteindelijk de strijd wonnen. Ik ben ervan overtuigd dat de aanpak van Steve Wise, maar ook gelijkgestemden zoals de Partij voor de Dieren en andere internationale voorvechters tot succes zal leiden. We bevinden ons op de top van een golf die we niet of maar zeer ten dele zelf veroorzaakt hebben, maar die gaat leiden tot grote doorbraken."

Zijn er landen in de wereld waar Nederland een voorbeeld aan zou moeten nemen?
"We zien de discussie over dierenrechten die in ons land speelt in landen over de hele wereld terug, Zwitserland en Duitsland kennen sinds 1992 respectievelijk 2002 een grondrecht voor dieren: de staat is verplicht de waardigheid van mensen én dieren te respecteren en beschermen. Nederland is als eerste land ter wereld met een partij voor de dieren vertegenwoordigd in het parlement een voorloper in de politieke strijd voor dierenrechten. Veel landen nemen een voorbeeld aan ons, er zijn inmiddels in 14 landen Partijen voor de Dieren. Afgelopen weken boekten de Spaanse en de Australische partijen voor de dieren grote doorbraken tijdens verkiezingen. Er zijn twee vertegenwoordigers in het Europees Parlement namens de Tierschutzpartei en de Nederlandse Partij voor de Dieren. In Nederland zijn er inmiddels 50 volksvertegenwoordigers voor de partij: In de provinciale staten, gemeenteraden, waterschappen, senaat en het Europees Parlement."

Wat is de strategie van de Partij voor de Dieren om de rechtssituatie van dieren in Nederland te verbeteren?
"Sinds de Partij voor de Dieren in 2006 in de Tweede Kamer is gekomen, wordt er veel meer gesproken over en gedaan voor dierenwelzijn dan daarvoor. Het bewijst dat je met een relatief klein aantal zetels grote invloed kunt hebben. We zijn de luis in de pels van de heersende politiek die zich vastklampt aan de status quo."

"We zullen al onze middelen binnen en buiten de Kamer inzetten voor een diervriendelijke samenleving waarin mededogen en duurzaamheid centraal staan. Door de belangen van 'non-humans' te kiezen als uitgangspunt van beleid, wint het pleidooi om het belang van de zwaksten tegen het recht van de sterksten aan kracht."

"Concrete voorbeelden van verbetering van de rechtssituatie van dieren: het wetsvoorstel tegen het onverdoofd ritueel slachten, waarbij de algemene regel die verdoving voorafgaand aan de slacht verplicht stelt, van uitzonderingen ontdaan wordt. Een initiatiefnota om de hobbyjacht wettelijk te verbieden, een ordevoorstel om geen paling (een bedreigde diersoort) meer te serveren in het Kamerrestaurant, een motie om kalfjes langer bij hun moeder te laten en weidegang voor koeien verplicht te stellen. We doen dagelijks voorstellen om de rechtspositie van dieren te verbeteren."

"We fungeren als haas in de marathon, andere partijen zien zich door onze aanhoudende groei en onze niet aflatende pleidooien binnen en buiten het parlement genoodzaakt meer en serieuze aandacht te geven aan de rechten van dieren."