Thuiszitters

NTR

Thuiszitters

NTR

In Nederland zitten er rond de 14.000 jongeren thuis die eigenlijk op school zouden moeten zitten. Een groot gedeelte zit langer dan drie maanden thuis en soms zelfs jaren. Wat gaat hier mis?Naar school gaan is zo normaal dat je er niet bij stilstaat dat dit helemaal mis kan lopen. Wie zijn deze langdurige thuiszitters? Waarom lukt het niet op school? Radiomaker en filosoof Prosper de Roos dook in de wereld van de thuiszitters en zag de ongelofelijke moeite die het kost om kinderen te helpen die vastlopen in het onderwijs door autisme of andere problemen. Voor duizenden kinderen blijkt passend onderwijs te knellen en biedt het speciaal onderwijs geen alternatief, en dat heeft grote gevolgen voor zowel kinderen als hun ouders. Welke creatieve oplossingen zijn er om kinderen te helpen als ze niet blijken te passen in het systeem?

Dit fragment is onderdeel van

Radio Doc: Thuiszitters | Pension Idzerda

In Nederland zitten er rond de 14.000 jongeren thuis die eigenlijk op school zouden moeten zitten. Een groot gedeelte zit langer dan drie maanden thuis en soms zelfs jaren. Wat gaat hier mis? En Pension Idzerda, een vierdelige gedramatiseerde levensgeschiedenis van radiopionier Hanso Idzerda.