Op 15 maart mogen we weer naar de stembus om de leden van de Tweede Kamer te kiezen. Afgaande op de peilingen lijkt de komende kabinetsformatie een helse klus te worden. Wat zijn volgens de politici de belangrijkste thema's deze verkiezingen? En met welke problemen hadden voorgaande kabinetten te maken?

Wat zijn de belangrijke verkiezingsthema's volgens de politici?

Nog nooit eerder deden er zoveel partijen mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer als dit jaar. Voor elke partij zijn verschillende zaken belangrijk. Toch zijn er ook veel overeenkomsten. Wij vroegen politici documentaires te tippen over thema's die voor hen belangrijk zijn en wat hun partij op dit gebied na de verkiezingen wil bewerkstelligen.

Alexander Pechtold (D66) tipt...

Duurzame energie

VPRO Tegenlicht: De doorbraak van duurzaam
Er trekt een stille revolutie door de wereld: Duurzame energie is goedkoper aan het worden dan energie opgewekt uit fossiele brandstoffen. Dat zal de overgang naar duurzame energie sterk versnellen.

Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) tipt...

Voedselindustrie/dierenrechten

The Ghosts in Our Machine
Dierenfotograaf Jo-Anne voelt zich verslaggever in oorlogstijd. Ze legt de erbarmelijke omstandigheden vast waarin talloze dieren verkeren.

Tip 2

One Single Planet
Het wetenschappelijke bureau van de Partij voor de Dieren maakte een documentaire over hoe er volgens hen omgegaan zou moeten worden met de planeet waarop wij leven. Lijttrekker Marianne Thieme legt uit waar de partij voor staat.

Kees van der Staaij (SGP) tipt...

Euthanasiewetgeving

De levenseindekliniek
Welke dilemma's en overwegingen spelen een rol bij het toekennen of afwijzen van euthanasie? Welke mensen melden zich? Hoe bepaal je wanneer iemand ondraaglijk lijdt of is uitbehandeld? En rekt de Levenseindekliniek daarmee de grenzen van de euthanasiewet op? Dat wordt duidelijk in de documentaire Levenseindekliniek. Marcel Ouddeken en Hans Kema filmden gedurende anderhalf jaar patiënten en medewerkers.

Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) tipt...

Aardbevingen in Groningen

De stille beving
In Groningen zijn in en rond de monumentale kop-hals-rompboerderij uit 1837 van de familie Heite twee jaar geleden vierentwintig camera's geplaatst. Dag en nacht werden kleine en grotere aardbevingen geregistreerd. De schade aan de boerderij stapelde zich scheur voor scheur op en met elke nieuwe verzakking nam voor de bewoners de onveiligheid en onzekerheid toe.

Ancilla van de Leest (Piratenpartij) tipt...

Privacy

Citizenfour
In juni 2013 zette Edward Snowden de wereld op zijn kop met onthullingen over ongelimiteerde spionage door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Laura Poitras werd benaderd door Edward Snowden en hielp hem als klokkenluider aan een podium. Daarmee kwam ze zelf ook meteen op de zwarte lijst.

Kijk ook...

Welke kabinetten gingen er vooraf aan het komende?

1994-2002: De kabinetten Kok I en II - De opkomst en ondergang van Paars

Het eerste paarse kabinet komt er niet zonder slag of stoot. Maar na een moeizame formatie kan premier Wim Kok aan de slag. 'Werk, werk, werk' is het credo van het nieuwe kabinet, marktwerking en liberalisering worden omarmd. Kok spreekt tijdens een lezing zelfs van het afschudden van ideologische veren. Het levert kritiek op, maar ook succes; het 'poldermodel' baart zelfs internationaal opzien. Maar dan krijgt de regering te maken met een nachtmerrie: de val van Srebrenica. Wim Kok spreekt openhartig over zijn eerste periode als minister-president. Maar ook andere belangrijke betrokken zoals Tony Blair, Gerrit Zalm, Ad Melkert, Frits Bolkestein, Hans Wijers en Bram Peper geven openheid van zaken.

Als geen andere premier krijgt Wim Kok te maken met explosieve dossiers. Na de val van Srebrenica tijdens Kok I, liggen er in de tweede regeerperiode opnieuw heikele kwesties op zijn bord: de rol van Jorge Zorreguieta en de moord op Pim Fortuyn. Zaken die gepaard gaan met veel emoties en die de nodige diplomatie vergen. Bovendien 'struikelt' aan het eind van de rit beoogd opvolger Ad Melkert. Wim Kok zelf, maar ook zijn raadadviseurs en andere betrokkenen als Ad Melkert en Marten Fortuyn geven een vrijmoedige blik achter de schermen.

'De puinhopen van acht jaar Paars'

Pim Fortuijn won gedurende de laatste jaren van het tweede kabinet van premier Wim Kok snel aan populariteit. Hij ageerde o.a. in zijn boek De puinhopen van acht jaar Paars tegen het beleid dat de sociaal-liberale regering van PvdA, VVD en D66 de jaren daarvoor had gevoerd.

IJsbrand van Veelen hield voor de vpro een interview met Pim Fortuyn op 28 januari 2002 dat echter pas gepubliceerd werd na zijn dood. Fortuijn werd op 6 mei 2002 vermoord in Hilversum door Volkert van der Graaf.

2002-2010: De kabinetten Balkenende I, II, III en IV- viermaal is scheepsrecht?

Deze veelbesproken documentaire volgt oud-PvdA-leider Wouter Bos in 2006 tijdens zijn voorbereidingen op het leiderschap. In zijn gesproken dagboeken doet Bos nauwgezet verslag van dit proces: van het scherpen van zijn intuïtie en het ontwikkelen van zijn leiderschapskwaliteiten tot zijn momenten van euforie en van twijfel.

Deel 2 van de veelbesproken documentaire over oud-PvdA-leider Wouter Bos. Nooit eerder verschafte een Nederlandse politieke partij zoveel inzicht in wat zich daadwerkelijk achter de schermen afspeelt. En nooit eerder legde een politiek leider zo openhartig rekenschap af over zijn voorbereiding op de strijd om het leiderschap van Nederland.

Hoe de Hedwigepolder de inzet werd van een emotioneel politiek spel. Een reconstructie van de onnavolgbare politieke besluitvorming rond het al dan niet onder water zetten van een polder. In 2005 tekenen Nederland en België een verdrag over de uitdieping van de Westerschelde, zodat ook de grootste zeeschepen naar de haven van Antwerpen kunnen varen. Het economisch belang van de rivier is groot, zowel voor Vlaanderen als Zuid-Nederland. Tegelijkertijd wordt afgesproken dat om de natuur te herstellen, polderland moet worden teruggegeven aan de rivier. Over de invulling daarvan lopen de emoties hoog op. Uiteindelijk spitst de discussie zich toe op de Hedwigepolder, die al dan niet onder water gezet moet worden. Onder de oppervlakte doet een poging dit politieke spel vol sentimenten te doorgronden.

2010-2012: Kabinet Rutte I - de gedoogconstructie met de PVV

Het Congres

Reconstructie van de roemruchte CDA-bijeenkomst in de Rijnhal in Arnhem waar de Christen-Democraten besloten met de PVV van Geert Wilders in zee te gaan. Dries van Agt, Gerd Leers, Hans Hillen, Herman Wijffels, Henk Bleker, Ank Bijleveld e.a. blikken terug op dit historische partijcongres en z'n gevolgen.

Wilders, the Movie

Geert Wilders weet zowel nationaal als internationaal discussie, woede en bewondering op te wekken. Tijdens de verkiezingen in 2010 was zijn Partij voor de Vrijheid (PVV) de grote winnaar. Filmmakers Joost van der Valk en Mags Gavan raakten gefascineerd; wie is Geert Wilders, wie zijn de mensen die op hem stemmen en hoe komt het dat hij zo succesvol is? In Wilders, the movie onderzoeken de filmmakers de drijfveren van Wilders en zijn aanhang. Wie voelt zich aangetrokken tot de denkbeelden van Wilders en wat betekent de groei van de PVV voor Nederland? Via kiezers, partijgenoten, collega's en een onderzoek naar het verleden van Wilders, trachten de filmmakers het fenomeen Wilders te begrijpen. Wilders, the movie is geen politiek pamflet en ook geen moralistisch of demoniserend statement; het is een portret van Geert Wilders en zijn tot nu toe onzichtbare kiezers.

2012-2016: Kabinet Rutte II - Nipte meerderheid Tweede Kamer, minderheid Eerste Kamer

Door de senaat

Voor een wet er daadwerkelijk komt, moet de Eerste Kamer er nog mee instemmen. Hoe gaat dat, nu de regeringspartijen VVD en PvdA geen meerderheid meer hebben?

Hoe hebben de verkiezingsdebatten in Nederland zich door de jaren heen ontwikkeld?

Het eerste verkiezingsdebat op tv in Nederland

In 1966 vond in Nederland het eerste verkiezingsdebat op tv plaats. Wanneer men dit debat bekijkt vallen meteen de grote verschillen op met hoe de debatten vandaag de dag plaatsvinden. Andere Tijden maakte een item over dit eerste debat, 'het klasje van Hoogendijk'.

Debat tussen Wiegel en Den Uyl in 1972

Verslag van een rommelig debat tussen Joop den Uyl en Hans Wiegel in aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1972.

Fortuyn vs. Melkert

Berucht geworden lijsttrekkersdebat na afloop van de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 waarbij PvdA-lijsttrekker Ad Melkert in botsing komt met LPF-lijsttrekker Pim Fortuijn.

Wat ga jij stemmen?

Zweef jij nog? Laat je helpen door de Stemwijzer of het Kieskompas

Laatste stand van zaken in de gecombineerde peilingen