2Doc:

De jacht op de match

VPRO

Wat is de rol en het belang van DNA-onderzoek in strafzaken? Een film over de dilemma's aan de hand van de Utrechtse serieverkrachterzaak.

Moet elke burger zijn DNA afstaan? Een onderzoek naar de ethische en privacydilemma's aan de hand van de Utrechtse serieverkrachterzaak. Deze zaak zorgt vanaf midden jaren negentig voor veel onrust en ondanks een langdurig en grootschalig politieonderzoek blijft hij bijna twintig jaar onopgelost. Tot er in 2014 als uit het niets een DNA-match is.

Zou er eerder een doorbraak geweest kunnen zijn als mensen verplicht zouden zijn DNA af te staan? Nu gebeurt dat alleen op vrijwillige basis, een verplichting heeft verregaande gevolgen voor onze privacy. Willen we dat? Deze film over DNA-onderzoek ontstond rond een cold case zonder verdachte, maar werd begin 2017 actueel toen de verdachte in de Utrechtse serieverkrachterzaak in hoger beroep werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien jaar. Een reconstructie door regisseur Hans Pool.

DocTalks

Meer context bij deze documentaire over de Utrechtse serieverkrachter

Schippers wil justitie toegang geven tot medisch dna-materiaal

Mag dna-materiaal dat is opgeslagen voor medische doeleinden ook worden gebruikt voor strafrechtelijk onderzoek? Vijf jaar nadat het plan was gesneuveld, onderneemt minister Schippers van Volksgezondheid een nieuwe poging dit mogelijk te maken. De voorwaarden zijn verder aangescherpt, maar de tegenstanders zijn nog lang niet overtuigd.

Slachtoffers van de Utrechtse serieverkrachter aan het woord

„Ik ging naar elke zitting toe. Ik ontmoette de andere slachtoffers. Allemaal mooie, krachtige vrouwen, allemaal met een randje. Toen ik hun verhalen hoorde, hoorde ik mezelf. Er is iets kapot bij ons, er is ons iets afgenomen. En ik had het gevoel van: zie je wel, ik ben niet achterlijk. Dit is echt met mij gebeurd, en zo’n beetje alles in mijn leven heeft hiermee te maken.