Armoede

Armoede is een wereldwijd probleem. De Verenigde Naties verstaat onder armoede een situatie waarin iemand niet kan voorzien in zijn eerste levensbehoeftes. We zijn geneigd armoede al gauw in verband te brengen met ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland zijn er mensen die onder de zogenaamde armoedegrens leven. Hoe is dat zo gekomen? Wat zijn de gevolgen van armoede voor mensen? En wat probeert de maatschappij eraan te doen om mensen die in armoede leven te helpen?

Armoede ( 19 t/m 27 van 47 )