2Doc Kort

Dla Deborki (voor Deborah)

HUMAN

Arbeidsmigrant Daria werkt in de pakketindustrie en woont in een Poolse enclave op een industrieterrein in Venray. Een confronterende kijk in de menselijkheid achter ons gerobotiseerde systeem.

Sinds 2007 is het aantal arbeidsmigranten in Nederland verviervoudigd en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal blijven stijgen. Veel van hen zijn hier voor een korte periode en leven een leven ver verwijderd van de Nederlandse samenleving. Regisseur Sophie Kalker belicht de schaduwkant van de 24-uurs maatschappij, de eenzaamheid en vervreemding die hiermee gepaard gaat.

Regie: Sophie Kalker
Omroep: HUMAN