2Doc:

Het kruis van Tegelen

NTR

De vijfjaarlijks opgevoerde Tegelse Passiespelen gaan over de laatste lijdensdagen van Jezus Christus. Die traditie, waar bijna heel het Limburgse dorp aan meedoet, gaat al terug tot 1931. Het is ook een traditie die vaak gepaard gaat met conflicten over teksten, vernieuwing en de opzet van het spel.

In de schaduw van de laatste Passiespelen ontvouwen zich de lijdensverhalen van een paar passiespelers die met eigentijdse dilemma’s worstelen zoals machtsmisbruik, huiselijk geweld, homoseksualiteit, migranten, gelijkwaardigheid, maar ook het lijden onder Bijbelse thema’s zoals verraad, uitstoting en misplaatste trots.

Regie: Hans Heijnen

meer over tradities