2Doc Kort

Debriefing Drone-operator

HUMAN

De werkelijkheid van oorlog wordt in deze film weergegeven als een videogame, maar de drone-operators bedienen beslist geen Playstation.

Na twintig jaar trekt het Westen de komende maand zijn laatste troepen terug uit Afghanistan. Hier werden voor het eerst op grote schaal drones ingezet: ruim 13.000 drone-aanvallen werden van grote afstand door drone-operators uitgevoerd. De schattingen van het aantal doden dat daarbij viel, lopen uiteen van 4.000 tot 10.000. 

Israël voerde de inzet van drones verder op bij zijn aanvallen op Gaza. Recent voerden zwermen drones precisie-bombardementen op de stad uit. Regisseur Jack Faber verbindt in Debriefing Drone-Operators video-footage uit Afghanistan met audio-opnames van Israëlische drone-operators. Zij citeren uit de debriefing-gesprekken die na afloop van hun missies in Gaza en de Palestijnse Gebieden plaatsvonden. De werkelijkheid van oorlog wordt weergegeven als een videogame: “Het is geen pixel in een plaatje. Ik bedien geen Playstation. Dat weten we allemaal”.

Regie: Jack Faber
Omroep: HUMAN

Meer korte docu's