Hoog Water

Hoog water - Varik

BNNVARA

Begin februari 1995 werd duidelijk dat de dijken in het rivierengebied het zouden houden. Hierop mochten de 250.000 geëvacueerde bewoners weer terugkeren naar hun huis. Voor velen van hen werd toen pas duidelijk hoe groot de impact van de bijna-ramp op hun leven was. Zo kwamen de getroffen veehouders massaal in verzet tegen de, in hun ogen, veel te kleine schadevergoeding.

Natuurbeschermers die zich voor de watersnood hadden verzet tegen dijkverzwaring betaalden bij de terugkeer een hoge prijs: ze werden bedreigd. Ook wordt in deze aflevering duidelijk hoezeer het Waterschap in het rivierengebied nog volop bezig is met nieuwe plannen om de dijken opnieuw bestendig te maken tegen nóg hogere waterstanden.

Regie: Hans Hermans en Martin Maat

Meer 'Hoog water