2Doc:

MS

NTR

Een onderzoeker en een patiënt cirkelen rond dezelfde vragen over lichaam en geest, oorzaak en gevolg rondom de ziekte Multiple Sclerose (MS). In hoeverre bepaalt de ziekte hun leven?

MS is een filmische dialoog tussen ervaringsdeskundige Lineke van den Boezem en topwetenschapper Jeroen Geurts over de ziekte die hun leven op verschillende manieren beheerst. Wat heeft de wetenschap het individu te bieden? Wat kan een wetenschapper leren van een patiënt? Een zoektocht naar hoe je omgaat met wat je niet weet of nog niet weet. Een zoektocht waarbij metaforen helpen om het onbegrijpelijke in beeld te brengen. De hoop op een oplossing is voor beiden, hoe verschillend ook, van levensbelang.

Regie: Suzanne Raes

DocTalks met Suzanne Raes

In deze DocTalks-aflevering gaat Marijn Frank in gesprek met regisseur Suzanne Raes. Waarom wilde ze een film over MS maken? Hoe kwam ze met ervaringsdeskundige Lineke en topwetenschapper Jeroen in contact en waarom koos ze ervoor hen in gesprek te laten gaan met elkaar? 

Meer over MS

meer IDFA-primeurs