2Doc Kort

Balling

HUMAN

Mensenrechtenactivist, dichter en uitgever Bei Ling werd als voorzitter van de Aziatische tak van de internationale schrijversbeweging PEN opgepakt door de Chinese overheid om wat hij schreef. Nu is hij verbannen naar Taiwan.

Op 4 juni a.s. is het dertig jaar geleden dat de studentenprotesten (dat 'Tiananman' heette) op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing werden neergeslagen. De Chinese overheid doet zijn best de gebeurtenissen uit de geschiedenisboekjes te houden. Journalisten, filmers, schrijvers en anderen die de herinnering levend willen houden zijn er weinig in China. En als ze vrijuit spreken wacht hen gevangenschap en ballingschap. Bei Ling wil dit doorbreken in de 2Doc Kort Balling. Geregisseerd door Prisca van der Mullen.

In Balling schetst filmmaker zij het dagelijks leven van Bei Ling in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Hoe hij volhardt in zijn strijd om de nagedachtenis aan Het Plein van de Hemelse Vrede in leven te houden, hoe hij andere ballingen opvangt en vooral hoe hij eenzaam zijn weg zoekt in een land waar hij niet wil zijn.

Ondertussen hoort en voelt hij de macht van de Chinese president Xi Jing Ping iedere dag op straat in Taipei. Meer dan ooit heeft China de afgelopen maanden Taiwan concreet met bezetting bedreigt. De angst als gevolg van de ondubbelzinnige uitspraken van Xi Jing Ping vinden een voedingsbodem in de orakelspreuken van traditionele waarzeggerij, waarmee de 2Doc Kort opent: 'China zal Taiwan bezetten. In juni 2019.'