2Doc:

Het zit in de genen

EO

Een Fries gezin krijgt 3 dochters. Als zij niet mee kunnen komen in het reguliere onderwijs doen hun ouders een emotionele ontdekking. Hun dochters blijken als gevolg van een genetische afwijking verstandelijk beperkt te zijn.

Meer over deze documentaire

Beide ouders hebben grote moeite om dit onder ogen te zien. Tot overmaat van ramp laten de dorps- en kerkgemeenschap hen ook vallen. Waarom overkomt hen dit en hoe moeten ze hiermee verder? Komen ze de crisis te boven? De familie De Jong vlucht uit het vertrouwde dorp en begint een nieuw leven met het fokken en houden van paarden op het Friese platteland.

Regie: Ingrid Bosma en Job Groenewegen
Regie: EO

Meer over (mantel)zorg