2Doc Kort

De roze riksja

HUMAN

De winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Malala Yosafzai, zette dit jaar voor het eerst sinds 2012 voet op Pakistaanse bodem. In Pakistan zijn inmiddels verschillende organisaties actief om vrouwen zelfstandiger te maken, zoals de roze riksja-centrale voor en door vrouwen.

Filmmaakster Ayfer Ergün maakte een portret van de achtergronden, ambities en het doorzettingsvermogen van drie riksja-chauffeurs. De documentaire biedt een ander beeld van Pakistan dan we normaal te zien krijgen. Vrouwen demonstreren gesluierd en ongesluierd voor het recht op gelijkwaardigheid, geleid door twee roze riksja's aan de kop van de demonstratie. 

Meer documentaires over emancipatie