Op zoek naar Frankrijk

De Franse proteststem

VPRO

Wilfred de Bruijn trekt Frankrijk weer in, ditmaal om de stemming te peilen in aanloop naar de verkiezingen 2017.

In een eenmalige verkiezingseditie van de serie 'Op zoek naar Frankrijk' richt hij zich op het noordelijk gelegen Amiens, eens het industriële centrum van de natie. Populisme schiet hier in rap tempo wortel, sinds de fabrieken worden verplaatst naar landen als Polen en Roemenië en de Franse fabrieksarbeiders werkeloos worstelen met het bestaan. Nog maar kortgeleden heette deze streek 'het rode land': vol communisten en socialisten. Nu scoort het Front National hier hoge ogen. Het Front National heeft echter concurrentie vanaf de linkerzijde. 

Begin 2017 wierp journalist François Ruffin zich op als de nieuwe leider op links voor de parlementsverkiezingen. Wilfred de Bruijn volgt hem op zijn eerste schreden door het politieke mijnenveld. Ondertussen is Emmanuel Macron, eveneens uit Amiens afkomstig, opgestaan en met zijn En Marche beweging bezig aan een ongekende opmars naar het presidentiële paleis in Parijs. Zijn boodschap is radicaal anders: pro-Europa, linksliberaal en vol woorden van verzoening. Hoe de uitslag van de verkiezingen ook zal uitpakken, linksom of rechtsom krijgen de Fransen vrijwel zeker de hun zo gewenste vernieuwing.

Meer documentaires over Frankrijk