2Doc:

Die kleine is alles voor mij

KRO-NCRV

Vlak voor de bevalling van haar eerste kind wordt Lislene op straat gezet. Lislene doet aangifte van mishandeling tegen haar vriend en gaat in een blijf-van-mijn-lijf-huis wonen. Als ze de aangifte tegen haar vriend weer intrekt, komt Jeugdzorg om de hoek kijken en wordt dochter Luna onder toezicht gesteld.

Lislene wordt vlak voor de bevalling van haar eerste kind door haar vriend na een ruzie op straat gezet met de woorden: ‘Rot op met dat kutkind van je’. Na een nachtelijke omzwerving komt ze in het ziekenhuis terecht waar dochter Luna wordt geboren. Lislene (25) doet aangifte van mishandeling tegen haar vriend en gaat in een blijf-van-mijn-lijf-huis wonen.

In Die kleine is alles voor mij volgen we Lislene in de twee jaar na de geboorte van haar dochtertje Luna. Nadat ze de aangifte tegen haar vriend heeft ingetrokken wordt Luna onder toezicht van Jeugdzorg gesteld.

In Nederland worden per dag 20 kinderen uit huis geplaatst, waarbij in veel gevallen de problematische relatie van de ouders de oorzaak is. Lislene woont nu samen met Luna in een begeleid-wonen project, waar moeder en kind bij elkaar kunnen blijven. Moeders worden hier, gescheiden van hun partner, in de gelegenheid gesteld om zich te bewijzen als goede opvoeder en een basis te leggen voor de opvoeding. Samen met haar persoonlijk begeleidster Diana probeert Lislene haar leven weer op de rails te krijgen.

We zien de worsteling van Lislene met zichzelf en haar gezinsvoogd en het gevecht om los te komen uit haar problematische relatie. Gaat het Lislene lukken een veilige omgeving voor Luna te scheppen? Zo niet, dan zal haar kind uit huis worden geplaatst. Die kleine is alles voor mij is het aangrijpende verhaal van een jonge moeder die in de knel komt maar er alles voor over heeft om haar kind een toekomst te bieden.

Regie: Rian van der Boom

Meer documentaires over Jeugdzorg